Uddannelsesmesse udvider med erhverv

De seneste to år har Uddannelsesmessen tiltrukket mellem 500-600 besøgende, som har kunnet møde hele områdets ungdomsuddannelser. I år har man valgt at udvide messen til også at være en erhvervsmesse, for at elever og forældre også får øjnene op for det lokale jobpotentiale og virksomheders behov.

– Vi vil gerne sikre, at de unge får overblik og afklaring over alle uddannelsesmuligheder i området. Derudover kan de og deres forældre få konkrete råd vejledning hos vores UU-vejledere, så man er helt klar til fremtiden, fortæller Anette Rødbro, som er gruppeleder ved Jobcenteret og UU Mors.

Næsten alle unge på Mors tager en ungdomsuddannelse
Målsætningen på landsplan er, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. På Mors viser de interne tal at mere end 96,6 % af de unge er ved at tage en ungdomsuddannelse, hvoraf 26 % tager en erhvervsuddannelse.

– Jeg er meget tilfreds med, at så mange unge vælger at tage en ungdomsuddannelse, da behovet i fremtiden kun bliver større. Og initiativet med at inddrage lokale virksomheder er jeg også meget begejstret for, da de unge dermed også får øjnene op for de lokale jobmuligheder, fortæller Ellen Philipsen Dahl, som er formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Morsø Kommune.

På messen er det blandt andet hensigten, at virksomhederne får mulighed for at komme i kontakt med kommende elever og lærlinge og bredt præsenterer, hvilke forskelligartede funktioner som de efterspørger.

Messen giver både elever og forældre mulighed for:

· At skaffe viden om uddannelsernes indhold
· At få mere viden om de krav, der stilles fra ungdomsuddannelserne
· At få en forståelse for de kvalifikationer virksomhederne efterspørger
· At høre om alternative uddannelsesveje
· At tale med lokale virksomheder om job- og uddannelsesmuligheder

BILA Hosta Industries 1

På den erhvervsmæssige del af messen kan man blandt andet møde Bila, Buus Køleservice, Dencker, Inwido, Spar Nord Bank, Vilsund Blue OG XL-Byg Tømmergården.

Uddannelser på messen:
· Morsø Gymnasium – STX
· Teknisk Gymnasium – HTX
· Morsø Handelsgymnasium – HHX
· Handelsskolen – EUD/EUX
· Thy – Mors HF & VUC
· EUC Nordvest – Tekniske Erhvervsuddannelser
· Social og Sundhedsskolen i Thisted
· Skive Tekniske Skole
· 10’eren
· Blidstrup Efterskole
· Galtrup Efterskole
· Explorius
· AfS
· Fiskeriskolen
· Forsvaret
· Ungdommens Uddannelsesvejledning UUMors: 15 –17 år, 18 – 25 år, KUU, EGU og STU

Uddannelses- og Erhvervsmessen åbner dørene den 17. november fra kl. 17-20 på Dueholmskolen.

Forfatter

Related posts

Top