Tværkommunalt samarbejde: Opgradér landevejen fra Thy til Herning

Strækningen fra Hanstholm via Mors og Skive til Herning er et af landets vigtige vejhængsler, og en fælles, koordineret indsats fra Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner skal nu virkeliggøre et mangeårigt ønske om at styrke infrastrukturen til gavn for alle involverede.

Målet er en opgradering med en 2+1 forbindelse – en optimal løsning, som kan kobles på det eksisterende motorvejsnet ved Herning.

– Det er efterhånden 40 år siden, de sidste statslige investeringer i trafikal infrastruktur fandt sted i vores del af landet. Siden da er trafikmængden steget markant. Det er afgørende vigtigt for et Danmark i bedre balance og for den fremtidige samfunds- og erhvervsudvikling, at det trafikale hængsel fra Hanstholm til Herning fremtidssikres og kobles på motorvejsnettet, siger borgmester på Mors, Hans Ejner Bertelsen.

Kamp om investeringer kræver større indsats
Der er hård konkurrence om at tiltrække statslige investeringer til infrastrukturprojekter i hele landet.

Med det nye samarbejde er der etableret en politisk styregruppe og et egentligt sekretariat hos Morsø Erhvervsråd. Efterfølgende etableres en Komité med erhvervsliv, organisationer og politikere som medlemmer.

– Det ligger os meget på sinde, at vores nye initiativ bliver et fælles anliggende på tværs af kommuner og på tværs af interessenter. Derfor vil alle med interesse i projektet blive inviteret ind. Trafikal infrastruktur er den vigtigste rammebetingelse for den fremtidige udvikling. Det viser alle analyser. Erhvervslivet har i mange år udpeget netop dét område som det vigtigste. Det kvitterer vi nu for ved at investere i vor egen fremtid med en kraftig opgradering af indsatsen, udtaler Thisted Kommunes borgmester, Ulla Vestergaard.

Trafikal infrastruktur vigtig for væksten
Erhvervslivets konklusion er entydig. Den trafikale infrastruktur har stor indflydelse på, om væksten hæmmes eller fremmes, og om virksomhederne klarer sig godt. I de kommende år er arbejdskraftens mobilitet og hurtig transport af varer de centrale emner.

– Selv få minutters forskel i en leverance kan have stor betydning for konkurrenceevnen. Specielt for virksomheder i Thisted, Morsø, Skive og den del af Herning Kommuner, hvor infrastrukturen trænger til en forbedring. Vi gør nu en ekstra indsats, som også vil involvere vore lokalt valgte MF’ere. Beslutninger om investeringer i infrastruktur træffes som bekendt på Christiansborg, siger borgmester i Skive Kommune, Peder Chr. Kirkegaard.

Erhvervslivets og organisationernes opbakning i de 4 kommuner står højt på ønskesedlen. Allerede inden sommerferien søges inspiration og forslag til projektets kommende navn.

Forfatter

Related posts

Top