Tværkommunalt samarbejde om forbedring af Rute 26 og 34

Thisted, Morsø, Skive og Herning Kommuner ønsker i fællesskab at forbedre hovedvejen fra Hanstholm, over Mors, Skive og Herning; Rute 26/34.

Visionen er, at hele strækningen udbygges til en 2+1 motortrafikvej. Det tværkommunale samarbejde er repræsenteret borgmestre og erhvervschefer. Morsø Kommune / Erhvervsråd har påtaget sig tovholderrollen, og har i den forbindelse haft møde med Region Nordjylland som er villige til at bidrage til samarbejdet med data om trafikmængder mm.

I aften skal byrådet i Thisted så træffe endelig beslutning om hvorvidt man ønsker, at afsætte i alt 625.000 kr. – fordelt med 125.000 kr. hvert år i perioden 2018 – 2022 til projektet.

En delegation fra de fire kommuner besøgte tilbage i november 2015 Christiansborg, hvor man havde møde med alle partiers transportordførere. Omtrent samtidig besluttede Folketinget at bevilge ca. 250 mio. kr. til en syv kilometer omvej ved Haderup mellem Skive og Herning. Herudover har Folketinget så sent som i januar i år besluttet at etablere en rundkørsel nord for Vilsund-broen.

Nu er tiden altså kommet til selve hovedvejen der løber gennem alle fire kommuner.

Forfatter

Related posts

Top