Tusindvis af kvæg skal redde natur i Thy

 

12.200 hektar natur skal afgræsses af kvæg gå i nye indhegninger blandt andet i Vangså Hede i Thy, invasive arter som rynket rose og kæmpe pileurt skal bekæmpes på 4.600 hektar blandt andet langs den jyske vestkyst og så skal 7.200 hektar heder skal brændes af særligt i Midt- og Vestjylland.

Det er nogle af de 121 forslag til pleje af de heder, enge og andre lysåbne naturtyper, som Naturstyrelsen forvalter i de såkaldte Natura 2000-områder og som man netop har sendt i høring.Plejeplanerne er den konkrete udmøntning af de naturplaner, som miljø- og fødevareministeren lancerede i foråret.

Høringen løber de kommende otte uger og herefter skal planerne endeligt vedtages af politikerne.

Foto : VisitNordjylland

Forfatter

Related posts

Top