Tusindvis af børn har bekymrende skolefravær

Mange stole i landets klasseværelser står tomme i op til flere måneder eller år.

I skoleåret 2018/2019 havde 14,2 procent af eleverne i folkeskolen et fravær på mere end 10 procent – svarende til over 75.000 børn.

Skolefraværet kan have store konsekvenser på både kort og lang sigt: Børn med højt skolefravær klarer sig ofte dårligere både fagligt og socialt. De er i risiko for at få en dårligere afgangseksamen end deres kammerater og har lavere sandsynlighed for at påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse.

Det fastslår rapporten Skolens tomme stole, som Børns Vilkår og Egmont Fonden udgiver i dag som startskud på et nyt partnerskab, der har til formål at nedbringe bekymrende skolefravær. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.521 elever i 5. og 8. klasse, ny forskning fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, og 11 kvalitative interviews med børn, der har erfaring med højt og længerevarende skolefravær.

Skolefravær udvikler sig ofte gradvist over flere år. Nye tal i rapporten viser, at elever med et fravær på over 10 procent i udskolingen også har haft et højere gennemsnitligt fravær i indskolingen.

Forfatter

Related posts

Top