Trivsel og tillid

Af Pia Storm
Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne i Morsø kommune

Som en konsekvens af det faldende børnetal har det været nødvendigt at ændre på skolestrukturen i Morsø kommune, og der arbejdes for tiden på højtryk for at være klar til skolestart august 15. Der har været mange tilkendegivelser omkring beslutningen, og for langt de flestes vedkommende af positiv karakter. Dette viser sig med al tydelighed, da tilmeldingerne til M.C. Holm-skolen er større end forventet. Det er dejligt at føle den opbakning, der på denne måde bliver tilkendegivet. Vi ved alle som forældre, hvor vigtigt det er, at vore børn trives, for når børnene trives, så gør vi det ofte også.

Derfor vil vi Socialdemokrater fortsat arbejde på at skabe trygge og ordentlige rammer på skoleområdet, for børn såvel som for de dygtige og engagerede lærere og pædagoger vi har i Morsø Kommune. God trivsel for de ansatte hænger sammen med en kvalitativ undervisning af vores børn. Vi skal derfor tage lærernes arbejdsvilkår alvorligt og indgå en lokalaftale med Danmarks lærerforening, en aftale der viser lærerne den tillid de fortjener. En aftale der bl.a. sikre dem mere fleksibilitet i deres arbejdstid og tid til forberedelse. Det er nu, det er tid at evaluerer på de udfordringer, der fulgte med de nye arbejdstidsregler. Skal vi sikre rammen for undervisning af høj kvalitet, er vi nødt til at sikre et godt arbejdsmiljø på vores arbejdspladser. Det gør vi bl.a. ved at give lærerne meningsfuld tilstedeværelse.

Forfatter

Related posts

Top