Trivsel har hovedfokus i Morsø Kommune

En undersøgelse i ugebrevet A4 viser relativ høj sygefraværsstatistik i Morsø Kommune i 2016. Udsvinget beror ikke på dårlig trivsel, men blandt andet på, at der i en periode har været en del langtidssygmeldte, hvor sygdommen ikke er arbejdsrelateret, men ofte skyldes livstruende sygdomme.

Omsorgen for langtidssyge er en integreret del af personalepolitikken i Morsø Kommune, og derfor er det helt naturligt at tage ekstra hånd om gruppen af medarbejdere med livstruende sygdomme.

– Vi har desværre været hårdt ramt af del med livstruende sygdomme, og for at skåne medarbejderne mest muligt, har vi valgt at beholde dem på arbejdspladen, så de får en værdig sygdomsperiode. Det gør vi med åbne øjne og helt bevidst uden at bekymre os om, at det eventuelt tæller ned i statistikken. For vi ved at medarbejderne er vores vigtigste ressource, og deres trivsel er afgørende for, at vi kan levere en god service til borgerne, fortæller borgmester i Morsø Kommune Hans Ejner Bertelsen.

Seneste interne statistik viser, at langtidssygemeldinger står for ca. 54 % af sygefraværet i 2016. Et tal som i 2015 lå på ca. 50 % og 2014 var på ca. 51 %.

– Tallene varierer lidt fra år til år, da eksempelvis langtidssygemeldinger ofte skyldes udefrakommende faktorer, som vi ikke har indflydelse på. Vi er dog løbende opmærksomme på, om vi kan gøre det bedre i forhold til trivsel og arbejdsmiljø. For vi kan altid gøre det lidt bedre, fortæller Hans Ejner Bertelsen.

Foto : Venstre Mors

Arbejdsglæde over landsgennemsnittet
Netop trivsel er højt prioriteret i Morsø Kommune. Derfor er der altid et punkt om arbejdsmiljø med på MED udvalgsvalgmøderne, hvor medarbejderrepræsentanter og ledelse fokuserer på arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold.

Der foretages desuden også jævnligt arbejdspladsvurderinger og iværksættes indsatser, hvor der er behov. Derudover er der løbende kompetenceudvikling for både medarbejdere og ledere for at sikre en høj faglighed – hvilket også har positiv indflydelse på arbejdsglæden.

Seneste trivselsmåling placerer Morsø Kommune højt i forhold til landsgennemsnittet for offentlige arbejdspladser og specielt fire centrale områder har særlig betydning for trivslen. Det drejer sig om:

· Arbejdsglæde
· Motivation
· Tilfredshed
· Loyalitet

– Selvom der er høj arbejdsglæde, stor motivation og mange tilfredse medarbejdere, så er vi meget opmærksomme på, at der kan være sammenhæng mellem trivsel og fravær. Derfor har vi løbende trivselssamtaler og hver måned modtager vi fraværsopgørelser for at se, hvor vi eventuelt kan sætte ekstra ind, fortæller Hans Ejner Bertelsen.

Fastholdelse og tiltrækning
Morsø Kommune tilbyder desuden coachsamtaler til medarbejdere og fornylig er sundhedsordningen udvidet til også at give mulighed for fysioterapi.

– For os handler god personalepolitik om både at sikre at de nuværende medarbejdere trives, og at vi dermed evner at fastholde dem, men også at vi forstår at tiltrække nye kollegaer. De nye tiltag med fysioterapi og coachtilbud ser vi som noget, der kan understøtte begge dele, da de er med til at højne arbejdsglæden og giver konkret værdi for vores medarbejdere, fortæller Hans Ejner Bertelsen.

Forfatter

Related posts

Top