Tre klager over Månegrisen til Miljø- & Naturklagenævnet

Der er mindst indkommet tre klager over det store Månegris-projekt på jordene ved Egebaksande ved Jannerup til Miljø- og Naturklagenævnet op til klagefristens udløb.

Projektet har fået miljøgodkendelse fra Thisted Kommune og den er afgivet på et forkert grundlag, mener flere af klagerne.

Michael Fenger fra Jannerup bekræfter overfor Thisted Dagblad, at han har klaget og det samme har Danmarks Naturfredningsforening. Ligesom borgerne i Faddersbøl har klaget.

De frygter blandt andet for de miljømæssige gener samt at deres huse bliver usælgelige. Herudover peger de på risikoen for sygdomme i forbindelse med den omfattende svineproduktion.

Foto : llf.dk

Forfatter

Related posts

Top