Trætte legepladser får et løft

Flere af legepladserne på skolerne og i daginstitutionerne på Mors er efterhånden blevet noget trætte i det.

En behovsanalyse viser, at der er flere institutioner, som trænger til et generelt løft, mens der er et generelt behov i forhold til beplantning. På den baggrund har Morsø Kommunes for 2022 bevilget en pulje på 650.000 kroner, som skal bruges på at give legepladserne et løft.

Behovet synes at være størst på Nordmors Børnegård, M. C. Holms Skole og M. C. Holms Børnehus, hvor der enten ikke er ret mange aktiviteter på legepladserne, eller hvor de eksisterende legeredskaber/aktiviteter trænger til udskiftning.

Derudover trænger også Øster Jølby Skole, Børnehaven Lundkjærvej, Børnehuset Majgården og Sydmors Skole og Børnehus til et løft særligt i forhold til enkeltstående legeredskaber eller aktiviteter.

Både i udvalget for Teknik og Miljø og udvalget for Børn, Kultur og Turisme har man foreslået at fordele puljen på følgende måde, hvor hovedfokus vil være til legeredskaber eller aktiviteter til den enkelte legeplads.
  • Nordmors Børnegård – 100.000 kr.
  • M. C. Holms Skole – 175.000 kr.
  • M. C. Holms Børnehus – 150.000 kr.
  • Øster Jølby Skole – 75.000 kr.
  • Børnehaven Lundkjærvej – 50.000 kr.
  • Børnehuset Majgården – 50.000 kr.
  • Sydmors Skole og Børnehus – 50.000 kr.

Sagen er nu sendt videre til behandling i Økonomiudvalget, som mødes på onsdag i næste uge.

Genrefoto: Levi Damasceno/Pexels

Forfatter

Related posts

Top