Traditionsrig fiskeauktion i Klitmøller

Som en tilbagevendende tradition, har der i mange år været afholdt årlige fiskeauktioner på Landingspladsen i Klitmøller til stor glæde for såvel områdets mange turister som områdets beboere, der på auktionerne har fået mulighed for at købe mange spændende fisk.

I år afholdes to auktioner henholdsvis den 14. juli og den 4. august, hvor Foreningen Æ’ Redningshus i samarbejde med Klitmøller Lystfiskerforening igen lægger kræfter i at give deltagerne en spændende oplevelse og mulighed for at købe forskellige fisk.

Auktionerne afholdes i Lystfiskerforeningens lokaler ved landingspladsen, nærmere bestemt i Æ’ Kasshus, hvor selve fiskeauktionen starter søndag kl. 11.00. Her vil auktionarius – henholdsvis Jes Holm Sørensen og Ole Ryltoft – udbyde en lang række friskfangede fisk fra Nordsøen – spændende fra bl.a. de kendte som torsk og rødspætter til mere ukendte som havtaske og brosme.

Efter køb er der mulighed for at få den indkøbte fisk opskåret/fileteret, ligesom der vil være kølemuligheder for fisken, mens man opholder sig på auktionen.

Fra kl. 12.00 vil der være mulighed for at købe lækre lokale fiskeretter.

Formændene for de to foreninger Birthe Eisum og Erik Odder siger samstemmende, at det naturligvis er målet med fiskeauktionerne at give en spændende oplevelse til områdets mange gæster. De lægger dog ikke skjul på, at de samtidig håber, at fiskeauktionerne vil medvirke til at bevare det unikke miljø der findes ved landingspladsen, herunder ikke mindst at yde et økonomisk bidrag til at vedligeholde foreningernes lokaler og installationer – en opgave som med områdets barske vilkår er ganske omfattende.

Auktionerne starter begge dage kl. 11.00 med efterfølgende mulighed for at nyde lækre lokale fiskeretter.

Forfatter

Related posts

Top