Tour de Thy – én samlende platform for hele området

Med et budget på 3 millioner kroner håber Thy Turistforening, Thy Detailforum og Thy Erhvervsforum i samarbejde at kunne etablere en platform, som giver ét samlet overblik over hvilket muligheder der findes i Thy.

Dertil har har de tre foreninger søgt Thisted Kommune om støtte for halvanden million kroner.

Initiativet skal udvikle og sikre drift af en fælles platform for salg af produkter samt for markedsføring og branding af Thy. Indsatsen skal understøtte både erhverv og bosætning i Thisted Kommune samt sikre gennemførelse af aktiviteter, som skaber et stærkt lokalt detail- og turisterhverv i Thy.

Planen er, at præsentere Thy på en ny og samlende måde. Det hele præsenteres igennem syv temaer – et tema til hver ugedag, og med gentagelse hver uge i en testperiode på 21 uger frem til oktober 2020.

Flere lokale foreninger og aktører har allerede meldt sig på banen til at byde ind med et væld af aktivitere.  Af ansøgningen til Thisted Kommune fremgår det, at både Vildmarksdagen, Thy Rock, Thisted Handelsstandsforening, Hanstholm By og Handelsbyen Hurup har henvendt sig med aktiviteter til kataloget.

Turistchef Mai Manaa, Detailschef Michael Vendelbo og Erhvervschef Mikkel Johansen præsenterede den 12. maj tankerne bag projektet i en Facebook Live-session på LimfjordUpdate.dk’s facebookside.

Thy Erhvervsforum, Thy Detailforum og Thy Turistforening går sammen om nye tiltag der skal hjælpe de kriseramte virksomheder.Erhvervchef, handelschef og turistchef fortæller om fremtiden for Thy

Slået op af Limfjord Update i Tirsdag den 12. maj 2020

Vi beklager den lydmæssige kvalitet – eller til tider mangel på samme –  i indslaget.

Forfatter

Related posts

Top