Topkarakter til Thisted Forsikring fra Finanstilsynet

Finanstilsynet var i efteråret 2014 på inspektion i Thisted Forsikring G/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance, outsourcing, reassurance, hensættelser, investeringer, det individuelle solvensbehov og kapitalforhold.

Godt polstret
I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets bestyrelsesprotokol, politikker og retningslinjer og herunder særligt risikopolitikken på forsikrings- og investeringsområdet. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger.

– Endvidere gennemgik Finanstilsynet selskabets hensættelser på de enkelte forsikringsbrancher og det er Finanstilsynets vurdering, at de samlede forsikringsmæssige hensættelser er tilstrækkelige, skriver Finanstilsynet i sin redegørelse for besøget.

Finanstilsynet gennemgik endvidere selskabets investeringsvirksomhed, og i den forbindelse blev selskabets forsikringsmæssige forpligtelser vurderet op imod varigheden af aktivernes obligationsbeholdning. Den gennemgang gav heller ikke anledning til bemærkninger eller løftede pegefingre.

Godt råd – men ingen løftede pegefingre
Finanstilsynet har konstateret, at selskabets vækststrategi allerede har medført en stigning i antallet af skader. Derfor kan selskabet få problemer med at skabe lønsomhed i den nye portefølje.

– Finanstilsynet gav på den baggrund selskabet en risikooplysning om, at vækststrategien nødvendiggør tæt opfølgning på acceptvilkår, præmie og risiko samt hensættelsernes tilstrækkelighed, skriver Finanstilsynet.

Kom bare an Anton, Bodil, Christine og alle andre storme…
Thisted Forsikring G/S’s solvenskrav var ved udgangen af 3. kvartal 2014 på 39,9 mio. kr. mens selskabet opgjorde sit individuelle solvensbehov til 118,3 mio. kr. Det skal sammenholdes med en basiskapital på 223,7 mio. kr.

– Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på
189 pct. Selskabets kapital vurderes således at være tilstrækkelig. skriver Finanstilsynet og blåstempler dermed Thisted Forsikring som et veldrevet og ualmindeligt godt funderet forsikringsselskab.

Forfatter

Related posts

Top