Tomme grunde i Thy forvandles til kunst

Statens Kunstfond støtter kunstprojekter på nedrivningsgrunde i Sjørring, Hundborg og Snedsted i Thy under projektet KulTHYvator.

Et lokalt initiativ sætter nemlig gang i at matche kunstneriske idéer med borgernes idéer til ”brugerrelaterede” kunstprojekter, der ikke blot giver en kunstnerisk oplevelse, men også opfylder en mere konkret og efterspurgt funktion i lokalmiljøet.

Thisted Kommune har gennem en årrække arbejdet med strategisk udvikling i kommunens landsbyer, og oplever allerede en fremgang. Rene Melgaard Nielsen fra Thisted Kommunes Teknik og Erhverv fortæller til kunst.dk:

– Vi tror på, at kunst kan give nye indspark, der både samler, skaber debat og forskønner. Når vi sætter det sammen med viljestærke og aktive borgere, som brænder for at skabe forandringer og udvikling i deres lokalområder, kommer der helt sikkert noget spændende på banen.

De inviterede kunstnere er Thomas Wolsing, Morten Modin og Sophus Ejler Jepsen, som i løbet af sommeren vil forvandle de tomme grunde til et interessant sted med kunstværker og nye brugs- og oplevelsesmuligheder for borgerne i de tre klyngelandsbyer.

Borgermøder og kunst-hjælpere
Som optakt til projektet har der i den seneste tid været afholdt en række borgermøder, hvor lokal kunne blande sig og komme med ideer til kunstprojekterne.

Kunstprojekterne bliver produceret i juli og august. Borgere i de tre byer kan stille op som frivillige kunst-hjælpere, når der i løbet af processen bliver brug for fx praktiske ting, materialer, hænder, maskiner eller bil. Børn fra byernes skoler vil i august blive inddraget i workshops.

Fakta
Projektet KulTHYvator er støttet af Thisted Kommune med 200.000 kr. og kommunen har fået yderligere støtte fra Statens Kunstfond på 400.000 kr. gennem puljen ”Kunst i det offentlige rum”.

Til KulTHYvator stiller Sjørring, Hundborg og Snedsted hver 2 nedrivningsgrunde til rådighed. Hver by samarbejder med én kunstner.

Der er indvielse af kulTHYvator fredag d. 31. august.

Forfatter

Related posts

Top