Tobaksfri skole og børnecenter

Fra mandag d. 17. februar er Harboøre Skole og Børnecenter fri for tobak og kalder sig ”Tobaksfri Skole”. En fremtid uden tobak for børn, unge og voksne er målet.

Hensigten er, at give børnene et livslangt sundt helbred og skabe tryghed for forældrene. Ideen til projekt ”Tobaksfri Skole” er kommet i stand i et samarbejde med Lemvig Kommunes Afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Tobak? – Nej tak
– Vi tager et medansvar og gør en forskel for vore elevers sundhed. Samtidig bakker vi op om en national dagsorden og arbejder forebyggende, for at børn og unge forbliver tobaksfri i deres tid på Harboøre Skole og Børnecenter, siger Boris Loftager, leder for Harboøre Skole og Børnecenter.

Tobaksfri Skole indebærer, at brug af cigaretter, e-cigaretter, pibetobak, cigarer og snus ikke er tilladt i skoletiden. Og det gælder alle. Også gæster og besøgende på skolen som for eksempel håndværkere.

Lemvig Kommune har allerede Røgfri Arbejdstid. Med Tobaksfri Skoletid bliver elever og ansatte i Harboøre rollemodeller for andre skoler.

Harboøre Skole og Børnecenter har ingen problemer med tobak i øjeblikket og har ikke haft det i lang tid. Der er ikke én, der i øjeblikket bruger tobak i skoletiden, hverken børn, unge eller voksne.

Fremtid uden tobak
– Vi vil helt enkelt sikre, at vore børn og unge ikke bliver interesserede i eller begynder at bruge tobak. Det er smart og meget enklere at gøre en sådan indsats i en tid, hvor vi ikke har problemer, fortæller Boris Loftager.

I skolens handlingsplan for tobaksfrihed indgår blandt andet, at skolens 7. 8. og 9. klasser mindst én gang om året får ny viden om tobakkens skadelige virkninger. Her hjælper afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse med oplysninger. Ved skolens ind- og udgange sættes skilte med påskriften ”Tobaksfri Skole”.

Mistanke om rygning
Får nogen mistanke om en elev, der ryger eller tager snus i skoletiden, skal skolens ledelse kontaktes. Ledelsen tager kontakt med forældrene for at få be- eller afkræftet mistanken.

Bekræftes mistanken orienteres elev og forældre om Tobaksfri Skole. Fortsætter eleven sit brug af tobak i skoletiden bortvises eleven den pågældende dag.

Elev og forældre orienteres om, at Harboøre Skole og Børnecenter hjælper med kontakt til Lemvig Kommunes Sundhedsfremme og Forebyggelse, hvor der er god og gratis hjælp at hente til at blive tobaksfri.

– Vi er stolte over samarbejdet på tværs i Lemvig Kommune, og at elevråd og skolebestyrelse på Harboøre Skole og Børnecenter engageret bakker op. Dette er et eksempel på, at vi vægter borgeres sundhed og satser endnu mere på forebyggelse og ikke mindst, at vi sammen formår at bruge hinandens styrker til at sætte konkret handling bag visioner og strategier, siger Pernille Kloster, sundhedschef i Lemvig Kommune.

Forfatter

Related posts

Top