To regioner skal drive specialrådgivning til børn og unge

Børn og unge, der lever med et hørehandicap, vil også det kommende år kunne få specialrådgivning og hjælp i hverdagen fra konsulenter fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Region Syddanmark og Området for Kommunikation og Specialpædagogik i Region Nordjylland.

Siden 2016 har rådgivningen været drevet af et konsortium bestående af Region Nordjylland og Region Syddanmark, som har mangeårig erfaring og viden på området. Konsortiet er med til at sikre et højt specialiseret fagligt miljø, hvor de to regioner samlet set leverer ydelser på de områder og målgrupper, som Socialstyrelsen stiller krav om i udbuddet af VISO-ydelser til børn og unge med høretab.

Ydelserne kan være telefonrådgivning, kurser eller videokonsultationer for forældre eller specialistrådgivning til kommunale udredninger eller til medarbejdere som pædagoger eller lærere, der skal passe eller undervise børn og unge med høretab.

Det er nu anden gang, at de to regioner vinder udbuddet om at tilbyde specialrådgivning til børn og unge mellem 0 og 18 år med høretab i hele Danmark.

Formand for Socialudvalget i Region Nordjylland Vibeke Gamst (K), siger:

– Vi er stolte af, at vi sammen med Region Syddanmark kan fortsætte som leverandører af landsdækkende ydelser, som kræver en høj specialisering og stort vidensniveau for at kunne hjælpe målgruppen, pårørende og kommunerne. På den måde kan vi finde den løsning, der passer bedst til den enkelte.

Hjælp på alle niveauer
De børn og unge, der modtager hjælp fra specialrådgivningen, er kendetegnet ved at have et høretab, som kan være medfødt, gradvist tiltaget eller akut opstået. Høretab i den tidlige barndom kan betyde, at barnet eller den unge får betydelige kommunikationsvanskeligheder, og de kan have konsekvenser for barnets udvikling og trivsel.

De to regioner tilbyder, ud over rådgivning til barnet eller den unge, også hjælp til børnenes forældre samt fagpersoner i dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og andre relevante fagpersoner. Ydelserne omfatter rådgivning, udredning, kurser og materialeproduktion.

Rådgivningen foregår i et tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller lignende instans i barnets eller den unges hjemkommune og med de audiologiske afdelinger.

Specialrådgivningen bidrager desuden med at opsamle, bearbejde og formidle viden på høretabsområdet.

Forfatter

Related posts

Top