To landmænd klar til at over Månegrisen Apollo Thy

Månegrisen Apollo Thy bliver ikke til noget i Thy. Det siger en af bagmændene Søren Overgaard til Landbrugsavisen.

I stedet går konsortiet bag efter en aftale med en landmand et andet sted i landet, der allerede har en miljøgodkendelse til en større slagtesvinsproduktion, der kan passe ind i projektet, oplyser projektleder Arne Grønbæk Hansen, Teknologisk Institut.

Projektet skulle have lagt på Egebaksande i Thy, og landmand og kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Niels Jørgen Pedersen, havde ifølge Landbrugsavisen et betinget skøde og miljøgodkendelse på månegrisstalden, men handlen gik i vasken på grund af uenigheder om nogle vindmølleoptioner. Derfor forlod Niels Jørgen Pedersen ifølge eget udsagn projektet sidste efterår.

Lige nu er der en håndfuld landmænd, der har meldt sig beredvillige til at føre projektet videre. To projekter, der begge er i Jylland og med opførelse af stald i umiddelbar nærhed af eksisterende produktion, arbejder konsortiet pt. videre med. Fælles for de to er desuden, at der allerede ligger en miljøgodkendelse klar.

Illustration : Naturstyrelsen

Forfatter

Related posts

Top