TMP køber JAMOHUSET i Glyngøre

For to år siden samlede TMP sine aktiviteter i det gamle JAMOHUSET i Glyngøre. Glæden var dog kort, da ejendomsselskabet der stod bag ejendommen, gik konkurs midt i oktober 2014.

Ejendommens lejere blev i den forbindelse beroliget med, at man ville drive huset videre, og at der ikke ville ske ændringer for de enkelte lejere.

– Men desværre viste det si,g at mange lejere flyttede indenfor det første år efter konkursen. Vi blev mere og mere bekymrede for udviklingen, og indledte da også forhandlinger med boets eneste panthaver Nykredit. Det må siges at det har været en lang og snørklet proces, men nu er der lavet købsaftale og TMP har overtaget JAMOHUSET per 1. september, fortæller Thomas Møller Pedersen.

Målet med overtagelsen har været at sikre TMP.

– Det primære mål med dette er at sikre vores virksomhed, der har været i rivende udvikling de seneste år. Med nye kontrakter på alle varemærker fra den italienske fabrik Piaggio, i 2013, har vi haft forrygende travlt. Undervejs i JAMOHUSET, har vi haft nye planer for nye aktiviteter, som krævede endnu mere plads. Plads som hele tiden var svævende på grund af konkurs situationen for ejendommen. Disse planer vil blive trukket op af skuffen igen med disse nye muligheder, fortæller Thomas Møller Pedersen.

JAMOHUSET kommer i eget selskab
Den fremtidige drift af JAMOHUSET vil foregå i selvstændigt selskab, og det første og primære mål er at servicere de nuværende lejere bedst muligt.

– Da vi kom til JAMOHUSET for to år siden, herskede der en virkelig positiv ”ny skaber ånd”. Den vil vi forsøge at genskabe. En aktivitet, som førhen var interessant for lokalområdet, var udlejnings plads til vinteropbevaring af både og campingvogne. Dette vil vi tage op igen, men måske udvide dette til også at omfatte biler og motorcykler. Samtidigt med vinteropbevaring, går vi med planer om at etablere servicering af alle kategorier. Både via TMP, men også på ”gør det selv” basis. Til dette vil der blive indrettet specielle værkstedsfaciliteter i bygningen, fortæller Thomas Møller Pedersen

Det er endvidere planen at indrette lokaler med tilhørende kontorer, som kan lejes ud til nye- eller allerede etablerede virksomheder.

Forfatter

Related posts

Top