Tingstrup Sø bliver gjort publikumsvenlig

Der er fuld gang i gravemaskinerne ved Tingstrup Sø, hvor en sti rundt om søen, skal gøre området mere fremkommeligt.

Arbejdet består i at etablere en 1300 meter lang stenmelsbelagt sti rundt om søen. Undervejs passeres det fugtigste område og åen ved hjælp af en ”boardwalk” – en slags promenade. Det skriver Thisted Kommune i et nyhedsbrev.

Fra søen laves også gangstier til de nye boligkvarterer – Nørre Mølle og Australiavænget.
For at gøre området ved Tingstrup Sø mere tilgængeligt etableres der en parkeringsplads ved Over Engen.

Samtidig forhøjes diget ud mod vejen, så der sikres større vandkapacitet ved store regnmængder.

Anlægsarbejdet ventes færdigt i slutningen af oktober. Derefter fortsætter andre dele af Tingstrup Sø-projektet såsom byggeri af bålhytte i det øvre terræn, indhegning af området og etablering af en natur-satellit ude i søen.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top