Tilfredshed med ny strategi for Museum Mors

Museum Mors har udarbejdet en 4-årig strategi, som bygger videre på de seneste års positive udvikling, om at være et åbent, lokalt og nationalt engageret museum. Især fokus på den positive opmærksomhed om Mors, tiltrækning af turister og den øgede livskvalitet for borgerne, vækker genklang hos kommunen.

– Den nye strategi for Museum Mors er et godt fundament, så museet fortsat kan være relevant for både lokale og turister. Blandt andet dets øgede fokus på fremragende formidling med respekt for det faglige udgangspunkt, giver god mening., fortæller Tore Müller, formand for Børne- og Kulturudvalget i Morsø Kommune.

– Vi håber, at strategien samlet set, kan være med til at skabe rum for øget dannelse, højne interessen for vores lokale historie, og tiltrække endnu flere besøgende.

Fokus på gæsternes oplevelse
I strategien fremhæves også at museets gæster skal opleve høj kvalitet i alle forhold. Herunder skal formidlingen tilpasses modtagerens situation og have fokus på inddragelse og vedkommenhed.

– Jeg hæfter mig ved, at museet skriver at gæsterne skal mødes af et højt serviceniveau baseret på imødekommenhed og menneskeligt overskud. Det mener jeg allerede de er gode til at udvise, og så passer det fint ind i det DNA som Mors er rundet af, siger Tore Müller.

Helt konkret vil en del af museets strategi fremover fortsat at levere relevante og interessante særudstillinger med både lokal, national og international appel samt foretage en oprydning og opgradering af basisudstillingerne. Alt sammen for at højne gæsternes oplevelse.

Fire basisudstillinger løftes
Der er fire basisudstillinger; hhv. Dueholm Kloster, Skarregaard, Dansk Støberimuseum og Fossil- og Molermuseet, som alle vil få et løft med den nye strategi. Der kører en proces hvor der ses på at udvide, rydde op og hvordan udstillingerne formidles på tidsvarende måde.

I Dueholm Kloster vil der blandt andet fremover være en udstilling med ”Højdepunkter fra Mors”, der med udgangspunkt i færre, men stærke museumsgenstande end tidligere, som fortæller en række gode historier fra hele øen, samtidig med at en lang tidslinje giver gæsterne et overblik over øens historie. Derudover vil man på sigt erstatte museets søfarts- og fiskeriudstilling med en ny udstilling med fokus udelukkende på det for øen Mors særlige og stadig i dag væsentlige skaldyrsfiskeri.

På Skarregaard er fokus fortsat landbruget omkring 1950’erne, dog skal man fremover have flere arrangementer og aktiviteter, ikke mindst for børn – og man vil derfor i den sammenhæng tilknytte en historieuddannet formidlingsinspektør. Samtidig planlægger museet at skære ned på stedets hidtidige status som landbrugsdrivende virksomhed og i stedet fokusere i højere grad på at drive museum.

For Dansk Støberimuseum vil man blandt andet på sigt skabe et mere interaktivt sted, der, som det forventes, vil kunne tiltrække flere børn – uden gå på kompromis med det rå udtryk af fabrik og industri, der præger udstillingen i dag, da man vurderer at dette er en del af dets tiltrækningskraft.

Fossil- og Molermuseet fik i 2017 et mere moderniseret udtryk og det arbejder fortsættes så alle rum får et løft. Der arbejdes sideløbende på at skabe økonomisk grundlag for et helt nyt, moderne museum og oplevelsescenter på stedet. Det nye Fossil- og Molercenter på Mors skal være en attraktion i topklasse, der vil være en ”reason to go” og et attraktionsmæssigt fyrtårn i det nordvestlige Jylland.

Lokale særudstillinger med nationalt perspektiv
Fremover vil der også være en del fokus på tematiserede særudstillinger, som eksempelvis ”Drømmen om en bro” – hvor man kunne fordybe sig i tilblivelsen af Sallingsundbroen. Det nævnes i strategien at udstillingerne skal være båret af de gode historier og vedkommende temaer. De skal altid tage udgangspunkt i det lokale, men samtidig drage perspektiv til det nationale og globale.

Derudover vil man også i endnu højere grad komme ud i lokalsamfundet med sin formidling, som man gjorde i 2016 med en udstilling i Nykøbings gågade. Dels for at øge synligheden omkring museet, men samtidig også give morsingboerne en følelse af, at museet ikke er en institution, der er lukket omkring sig selv. Herudover vil der være en øget digital tilstedeværelse og fortsat styrke samarbejdet med øens skoler og daginstitutioner på formidlingsområdet.

Forskning er en forudsætning
Forskningen anses som en del af, og en forudsætning for, varetagelsen af museets øvrige opgaver, som er indsamling, bevaring, registrering og ikke mindst formidling. Forskningen på Museum Mors er baseret på lokale arkiver og samlinger, men skal have et både regionalt, nationalt og internationalt udsyn. Indenfor den nyere tids historie skal museets forskning på denne baggrund bidrage til forståelsen af de historiske sammenhænge på Mors set i sammenhæng med omverdenen.

Udover forskningsstrategien har man også lavet en strategi for bevaring og registrering. Områder som er centrale for at leve op museumsloven, og som udgør det formelle grundlag for at være et statsanerkendt museum. De fem strategier for hhv. indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling udgør samlet set strategien for Museum Mors frem mod 2023.

Foto : Fossil- & Molermuseet/Museum Mors

Forfatter

Related posts

Top