Tilbud om låg over affaldsstativer og ugetømning af madaffald

Der er rigtig gode chancer for at undgå problemer med lugt og insekter i og omkring stativerne til mad- og restaffald, hvis man benytter sig af de tilbud, Morsø Kommune nu lancerer i den løbende udbygning af kommunens system til affaldssortering.

Borgerne kan senest 30. april 2015 bestille et særligt, tætsluttende låg til affaldsstativerne til madaffald og restaffald, og desuden kan man abonnere på ugetømning af madaffald i juni, juli og august måneder. Borgeren betaler selv de faktiske omkostninger ved forbedringerne. Låget har en stykpris på 275 kr., og de tre måneders ugentlig tømning vil for den gængse 90 l papirsæk være en ekstra omkostning på mellem 77 og 90 kr. for hele perioden.

– Lugtgener og problemer med insekter i affaldsbeholderen til mad er ubehagelige, men det var trods alt ret få husstande, der sidste sommer klagede over problemet. Derfor vil det være forkert at bruge store økonomiske ressourcer på at installere låg på samtlige affaldsbeholdere og foretage ugetømninger hos alle i sommerperioden. Vi har i stedet valgt at give det som tilbud til dem, der vil gardere sig mod eventuelle problemer i den kommende sommer, siger formanden for Morsø Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø, Meiner Nørgaard.

Han roser samtidigt borgerne på Mors.

– Morsingboerne er i øvrigt kommet rigtig godt fra start med det nye system til affaldssortering, da forbrændingsaffaldet fra husstandene på Mors faktisk er reduceret med 51%, siger udvalgsformanden.

Tætsluttende låg
Det nye låg er indvendig belagt med gummi, så det slutter tæt til den metalkant, papir/plast- sækken til affaldet hænger på.

-Vi har arbejdet med forskellige modeller, og denne konstruktion lukker så tæt, at insekter ikke kan trænge ind samtidig med, at lugtgenerne reduceres væsentlig. Men vi har selvsagt ikke haft lejlighed til at teste løsningen i varmt vejr, så vi kan ikke udstede en garanti. Samtidig skal borgerne være opmærksomme på, at kanten af en nyisat affaldssæk ikke er i klemme mellem låget og jernringen, så der lukkes helt tæt, siger affaldskoordinator Søren Blaabjerg, Morsø Kommune.

Låget kan bestilles via Morsø Kommunes hjemmeside eller telefonisk ved henvendelse til Morsø Kommune.

Betaling sker ved afhentning på Morsø Kommunes Genbrugsstation i Nykøbing, og man skal selv montere låget under det eksisterende låg med to bolte.

Tilmelding til ugetømning i juni, juli og august er bindende for hele perioden og fortsætter i 2016 og videre frem, til aftalen opsiges af borgeren. Prisen for ugetømning i de tre sommermåneder betales via den kommunale opkrævning af affaldsgebyr i juli måned. Når prisen kan svinge mellem 77 og 90 kr. skyldes det, at antallet af tømninger i de tre måneder afhænger af skæringsdatoerne 1. juni. og 31. august og den tømningsrute, man er tilknyttet.

Bestilling af hhv. låg og ugetømning skal ske inden den 30. april 2015.

Forfatter

Related posts

Top