Tilbud om gratis psykolog- og terapeuthjælp til unge udvides

For et års tid siden oprettede Struer Kommune et tilbud til unge mellem 15 – 18 år om gratis og anonym terapeut- og psykologhjælp.

Erfaringerne er nu så gode, at aldergruppen udvides til også at omfatte de 19-årige. Det oplyser Struer Kommune på sin hjemmeside.

”Under overfladen”, som er det navn tilbuddet går under, henvender sig til unge, der kan føle sig ensomme, triste eller på anden måde oplever udfordringer i hverdagen og har behov for, at for at tale med enten en psykolog eller en psykoterapeut.

Tilbuddet skal på den måde fremme den almene psykiske trivsel blandt unge og være med til at forebygge, at unge udvikler psykiske problemer.

De første erfaringer viser, at den største gruppe af unge, der benytter sig af tilbuddet, er de 17-årige. Det er både drenge og piger, der henvender sig, dog med en lille overvægt af piger.

“Under overfladen” er et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, hvor man kan modtage op til fem gratis samtaler hos én af de tilknyttede psykologer eller psykoterapeuter. Psykologerne er autoriserede og medlem af Dansk Psykolog Forening og psykoterapeuterne er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Forfatter

Related posts

Top