Til gavn for hele Mors

Af Gunnar Futterup, Kandidat til  Kommunalbestyrelsen  2017 for Dansk Folkeparti, Morsø Kommune

Jeg har længe haft lyst til at gå ind i lokalpolitik, og blev for en del år siden valgt ind i bestyrelsen for Dansk Folkepartis lokalafdeling på Mors. Jeg interesserer mig meget for, hvordan det går i vores lokalsamfund her på Mors, og vil derfor forsøge at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen ved valget den 21 november.

Bliver jeg valgt ind, vil jeg se frem til, at være med til at sætte mit præg på den politik, der kommer til at være bærende , de næste fire år. I Dansk Folkeparti ønsker vi, at støtte op omkring vores erhvervsliv, både små og store virksomheder. Det er vigtigt, at de har de bedste betingelser for, at kunne udvikle sig. Det er ligeledes vigtigt, at de ikke løber panden mod muren, hvis de har behov for tilladelser, i form af tilbygninger, eller andre kommunale tilladelser for, at de kan få de medarbejdere, som de måtte have brug for.

Dette ville også kunne medføre, at flere vælger, at bosætte sig på Mors. For at det kan blive endnu mere attraktivt, at enten blive eller flytte hertil, er der flere ting, som spiller ind.

Vi ønsker derfor blandt andet gode jobmuligheder for ægtefælder ,pasningsgaranti velfungerende skoler, en god portion alsidige fritidsmuligheder, en række kulturelle tilbud, og gode lejeboliger som kan bruges i en overgangsfase, indtil man ved, om det er på Mors, man vil bosætte sig.

Noget af det, jeg også vil lægge stor vægt på, er at vi igen får døgnbetjent vores lokale politistation, som uden tvivl vil medføre stor tryghed for borgerne. Det, at man hurtigere kan rykke ud ved kriminelle hændelser, højner også muligheden for hurtig opklaring og afslutning, af de enkelte sager.

I lokalpolitik har jeg stor interesse i, at man inddrager borgerne mest muligt i de enkelte tilfælde, og hvor lokal afgørelse er  i højsædet.
Jeg vil ligeledes arbejde for størst mulig selvbestemmelse, i afgørende sager. Indenfor ældrepolitik ønsker jeg, at vores ældre og svage borgere sikres en værdig og anstændig alderdom. Jeg vil arbejde for, at Morsø Kommunes plejehjem/plejecenter skal være af meget høj standard. Jeg mener, at demente skal have en tryg tilværelse i hyggelige og vante omgivelser, med et fast personale som skaber ro og tryghed hos den enkelte. Indenfor social og sundhedspolitik ønsker jeg, at handicappede, svage og psykisk syge medborgere, sikres en værdig behandling, når pleje, omsorg og praktisk bistand, er en nødvendighed fra Morsø Kommunes side.

Indenfor unge og uddannelse, ønsker jeg flere elev og lærlingepladser. Indenfor skoleområdet ønsker jeg mere samarbejde mellem folkeskoler og friskoler. Indenfor kollektivtrafik vil jeg arbejde for, at vi lokalt i Kommunen får større indflydelse på styring og planlægning af den kollektive trafik, især lokal rutekørsel/skolebuskørsel.

Er alt dette også i din interesse, så stem på liste O Dansk Folkeparti. Jeg er nummer to på listen, og som eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem, vil jeg gå seriøst ind i arbejdet om den optimale lokalpolitik. Jeg vil derfor samarbejde med den øvrige kommunalbestyrelse, til gavn for hele Mors.
Forfatter

Related posts

Top