Tidligere Thisted-borgmester valgt ind i Dansk Styrkeløft Forbund

Thisted’s tidligere borgmester i Thisted, Lene Kjelgaard Jensen, er blevet valgt som kasserer i Dansk Styrkeløft Forbund (DSF)

Posten som kasserer havde i 2017 ligget hos Jeanette Johansen, Teutonia Nors, som imidlertid ikke ønskede at genopstille. Kassererposten forblev dog i Thy, da Lene Kjelgaard Jensen blev indstillet til posten af DSF’s bestyrelse, og blev valgt med applaus. At Thy har indflydelse i forbundet, ses også ved, at næstformandspostsen ligger hos Peter Bøgh Larsen fra Teutonia Nors. Han var ikke på valg i år.

Klaus Brostrøm, formand for Thisted Vægttrænings Forening genopstillede til endnu en periode som formand og blev genvalgt uden modkandidat.

På et nyligt afholdt bestyrelsesmøde i Molde i Norge blev Klaus Brostrøm i øvrigt genvalgt som præsident for Det nordiske Styrkeløftforbund, og Peter Bøgh Larsen blev genvalgt som generalsekretær. Det betyder, at planlægningen af generalforsamlinger, styringen af kommunikationen og regelinitiativer m.m, samt afvikling af nordiske mesterskaber varetages af Danmark.

De næste nordiske mesterskaber afholdes i Island i september, og i 2019 afholdes de i Videbæk, Danmark.

Thy på kortet
Som det fremgår af ovennævnte er Thy særdeles aktiv i styrkeløft, og som sådan har 2017 og begyndelsen af 2018 været spændende, først med afholdelsen af EM i klassisk styrkeløft i Thisted, som af det det europæiske forbund blev betegnet som det hidtil bedst afviklede europæiske mesterskab. Efterfølgende blev Thisted Vægttrænings Forening (TVF)/Studie 7 kåret som årets forening i Thy.

D. 6.- 8. april er TVF værter for afholdelsen af den danske mesterskaber i klassisk styrkeløft i Teutoner Salen i Thisted. I 2020 gælder det med stor sandsynlighed igen et stort internationalt mesterskab, nemlig afholdelsen af EM i styrkeløft, som forventes endeligt tildelt Danmark, med TVF som arrangør, på den internationale kongres i Tjekkiet i maj.

Forfatter

Related posts

Top