Tid til at indsende ønsker om haltimer

Så er det ved at være tid for halfordelingen 2014/2015, hvis man skal bruge timer i hallerne på Mors.

Det er aftalt mellem KL og regeringen, at kommunerne skal tilbyde en digital løsning til booking af hallerne fra 1. december 2014, og Morsø Kommune arbejder stadig på en løsning. Og når løsningen er klar, melder man det ud til foreningerne.

Indtil da kører timefordelingen på normal vis og følge retningslinierne på området.

Foreningerne skal udfylde og indsende/maile ansøgningsskema for hver hal, der ønskes tider i. Det skal anvendes et specielt skema til Jesperhus Svømmehal.

Kommunen opfordrer foreninger til at være omhyggelige med at udfylde skemaerne herunder at huske start- og slutdatoer.

Efter d. 23. maj udarbejder kommunen en oversigt over ønskede haltimer. I tilfælde af sammenfald vil der blive afholdt møde med de respektive foreninger.

Såfremt foreningerne ikke kan blive enige indbyrdes ligger afgørelsen hos Morsø Fritidssamvirke.

Ultimo Juni vil der blive tilsendt en foreløbig halfordeling til foreningerne.

Forfatter

Related posts

Top