Tican’s modtræk til Danish Crown : loyalitetsbonus

For nylig introducerede Danish Crown en vækstpakke med det klare formål at skaffe flere slagtesvin til koncernens danske slagterier. Som nye leverandører til Danish Crown vil medlemmerne være berettiget til et introduktionstillæg på 30 øre per kilo. Det træk har man ikke ladet passere hos konkurrenten Tican, der laver en lignende manøvre.

I en pressemeddelelse skriver svineslagteriet således, at man sammen med SB Pork har besluttet at introducere et nyt tillæg til den ugentlige afregningspris på grise i form af en loyalitetsbonus på 10 øre per kilo til nuværende leverandører, der har en uopsagt kontrakt med virksomheden.

– Der er en skærpet konkurrence om slagtegrisene i øjeblikket, og vi har været i dialog med en række af de eksisterende leverandører om mulige initiativer, som kan være med til at styrke den enkeltes loyalitet over for virksomheden. Loyalitetsbonussen og væksttillægget er resultatet heraf, og vi har en fælles interesse i at få vendt nedgangen i den danske produktion af slagtegrise og dermed sikre råvaregrundlaget for virksomhederne. Det gør vi bedst på denne måde, og samtidig sætter vi yderligere handling bag tilsagnet om som helhed at betale den bedste afregningspris., siger administrerende direktør, Ove Thejls.

Samtidig vil Tican belønne sine eksisterende leverandører, som øger produktionen af slagtegrise med ekstra 50 øre/kiloet for den øgede mængde.

Også nyeleverandører vil nyde godt af Ticans nye plan. For godt en måned siden lancerede slagteriet sammen med SB Pork en velkomstbonus til nye leverandører på 50 øre kiloet frem til første januar 2018. Beløbet vil herefter hedde 15 øre/kiloet det første år og 5 øre/kiloet det andet.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top