Tican søger medarbejdere: Iværksætter skiftehold

Tican-slagteriet i Thisted iværksætter nu skiftehold for at indhente slagtningerne.

– Vi har gennem en længere periode været bagud med slagtningerne i Tican, og årsagen hertil har været nogle forstyrrelser i foråret, forårsaget af Covid-19, samt udfordringer med ombygning i Thisted, oplyser slagteriet i en pressemeddelelse.

– I bestræbelserne på at indhente slagtningerne, har vi iværksat overarbejde ligesom vi har igangsat yderligere tilretninger af anlægget. Nu iværksætter vi så yderligere tiltag, idet vi udvider slagtekapaciteten med 3 timer om dagen, så vi dermed hurtigst muligt kan indhente slagtningerne, uddyber adm. Direktør Niels Jørgen Villesen, og fortsætter.

– Udvidelsen af slagtekapaciteten kommer dog ikke til at betyde, at vi kan byde nye leverandører velkommen, men skal være med til at normalisere forholdene for vores eksisterende leverandører, fortsætter han.

Udvidelsen af slagtekapaciteten med 3 timer om dagen betyder, at der skal ansættes 20-25 medarbejdere i Thisted.

Tiltaget iværksættes så snart de nødvendige medarbejdere er fundet.

Forfatter

Related posts

Top