Tican og Danish Crown fusionerer

Danmarks to andelsejede slagterivirksomheder er blevet enige om at lægge aktiviteterne sammen i et fælles selskab. Beslutningen er truffet i forlængelse af, at Tican igennem længere tid har arbejdet på at finde en økonomisk samarbejdspartner.

– Med denne løsning har vi fundet en model, der ikke kun giver Tican en fremtid, men som også sikrer, at vores ejere – de danske landmænd – fortsat er med i værdiskabelsen i den danske fødevareklynge, siger bestyrelsesformand for Tican, Jens Jørgen Henriksen, og fortsætter:

– Oprindeligt havde vi ikke forventet, at Danish Crown ville være en mulig partner, men denne fusion er uden tvivl den foretrukne løsning for Ticans andelshavere.

Hos Danish Crown kommer beslutningen efter at have rådført sig med både danske og udenlandske eksperter på konkurrenceområdet.

– Danish Crown bygger på fusioner og opkøb gennem årtier. Fælles for disse har været, at de har haft stor betydning for Danish Crowns strategiske placering i den internationale konsolidering. Sådan forholder det sig ikke med denne fusion. Derfor ville vi gerne have en pejling af, hvorvidt konkurrenceforholdene ville gøre en fusion mulig, og det har vi fået en klar tilkendegivelse af, siger bestyrelsesformand for Danish Crown, Erik Bredholt.

Nyt selskab stadig lille spiller på globalt marked
Både Tican og Danish Crown er internationale selskaber med størstedelen af deres omsætning uden for Danmark og en betydelig del uden for EU. På trods af en dansk sammenlægning er det fusionerede selskab stadig en lille spiller på det europæiske marked.

– Danish Crown er et stærkt selskab også uden en fusion med Tican, men der er nogle fornuftige synergier, som kan etableres ved en sammenlægning, siger CEO for Danish Crown, Kjeld Johannesen.

Tican lægger ikke skjul på, at denne løsning ikke var i tankerne, da ejerskabsprojektet blev skudt i gang for mere end et år siden, men administrerende direktør Ove Thejls understreger, at aftalen med Danish Crown klart er at foretrække.

– Der går måneder, før vi har konkurrencemyndighedernes godkendelse, og i den periode er der naturligvis ikke noget, der vil ændre sig. Hverken for medarbejdere eller for andelshavere. Vi vil bruge den kommende tid på at lære hinandens virksomheder at kende gennem grundige analyser, så vi kan få det bedst mulige resultat ud af en sammenlægning, forklarer administrerende direktør for Tican, Ove Thejls.

Ticans andelshavere indgår på lige fod
Forudsat fusionen godkendes, indgår Ticans andelshavere på lige fod med Danish Crowns andelshavere i det fælles selskab. Der vil i løbet af de første to år ske en udligning i forskel på egenkapital og indtjeningsniveau imellem de to selskaber.

Fusionen af de to selskaber er betinget af godkendelse på hhv. ekstraordinær generalforsamling i Tican og ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Danish Crown ultimo marts. Beslutningen er ligeledes betinget af de relevante konkurrencemyndigheders godkendelse.

FAKTA

Fakta om Tican
Omsætning 2013/14:
5,2 mia.
Antal ansatte:
2.200
Andelshavere:
277
Antal svineslagtninger 2013/14:
1,9 mio.

Historie
Tican blev grundlagt i 1931 og har hovedsæde i Thisted. Virksomhedens produkter omfatter fersk og frosset svinekød, bacon, færdigretter samt en række andre forædlede kødprodukter. Tican består af et aktieselskab i form af Tican A/S, der ejes 100 procent af andelsselskabet Tican a.m.b.a.

Om selskabet
Tican beskæftiger sig med svineslagtning og forædling af svinekød. Udover slagteri i Thisted ejer Tican forædlingsvirksomheder i Danmark, England og Polen.

Fakta om Danish Crown
Omsætning 2013/14:
58 mia.
Antal ansatte:
26.000
Andelshavere:
8.278
Antal svineslagtninger 2013/14*:
22 mio.
*På slagterier i Danmark, Tyskland, Sverige, England og Polen

Historie
Danish Crown har rødder tilbage til 1887, og selskabet er vokset gennem en række opkøb og fusioner. Udover slagtning og forædling i Danmark ejer Danish Crown en række udenlandske selskaber, der slagter, forædler og sælger kødprodukter over hele verden. Danish Crown består af aktieselskabet Danish Crown A/S, som er 100 procent ejet af Danish Crown a.m.b.a.

Om selskabet
Danish Crown er beskæftiget med svine- og kreaturslagtninger samt forædling over hele verden. Koncernen er Europas største indenfor slagtning og produktion af svinekød og har en række datterselskaber rundt om i verden, som er beskæftiget med forædling, trading og biprodukter.

Virksomheder ejet i fællesskab af Danish Crown og Tican
Dat-Schaub
SPF Danmark

Forfatter

Related posts

Top