Tican med i ny aftale der skal styrke økologiske grise

Tican i Thisted har sammen med  Friland, Organic Porc, Økologisk Landsforening og Dyrenes Beskyttelse indgået en ny aftale, skal gøre økologiske grise være endnu mere økologiske.

Med 13 nye krav til den økologiske svineproduktion skal det økologiske svinekød i endnu højere grad leve op til, hvad forbrugerne forventer. Kravene er ud over hvad de almindelige økologiregler kræver, skriver Landbrugsavisen.

Det betyder bl.a. at alle grise skal fodres 100 procent økologisk, og at de er født i Danmark i en økologisk besætning. Dertil kommer regler, der sikrer bedre dyrevelfærd. For eksempel om kortere transporttid og mere plads. Grisene skal også kunne ligge skygge på faremarken om sommeren, og slagtesvin skal have udsyn fra deres udearealer.

Den nye brancheaftale træder i kraft 1. januar 2018, mens kravet om, at alle slagtede grise, der sælges som økologisk kød skal være født og opvokset økologisk, først træder i kraft den 1. januar 2019.

Her er de 13 nye krav:

 1. Alle grise er født i Danmark
 2. Fra 1. januar 2019 skal alle slagtede grise, der sælges som økologisk kød være født i en økologisk besætning.
 3. Alle grise skal fodres 100% økologisk
 4. Smågrise skal have adgang til egnet suppleringsfoder i faremarken, fra de er 4 uger gamle.
 5. Den gennemsnitlige fravænningsalder er mindst 7 uger
 6. Alle søer skal fare i udendørs hytter og have et markareal på mindst 300 m2 pr. so
 7. Alle dyr skal kunne ligge i skygge på faremarken i sommermåneden.
 8. Udearealet til slagtesvin skal minimum være 20 kvm, dog minimum 10 kvm til grise op til 40 kg
 9. Smågrise må højst transporteres i 4 timer fra sælger til køber
 10. Slagtesvin og søer, der sendes til slagteri, må højst transporteres 8 timer.
 11. Besætningen skal have en sundhedsrådgivningsaftale.
 12. Stalde der etableres eller ombygges efter 1. januar 2018 skal leve op til følgende krav:
 13. Grisene skal sikres udsyn fra udearealer.
 14. Forværket må højst være lukket i en højde på 6o cm.
 15. Der skal mindst være 10 meter mellem bygninger 13. Klager over produktionen skal noteres.
 16. Klager skal noteres

Foto: Hestbjerg Økologi

Forfatter

Related posts

Top