Tican lukker fabrik i Ansager – flytter til udlandet

Tican har besluttet at lukke produktionen af forædlede kødprodukter på Ticans virksomhed i Ansager ved årets udgang.

– Vi må desværre konstatere, at der ikke er økonomisk basis for at videreføre produktionen i Ansager. Sidste år skar vi baconproduktionen fra, reducerede medarbejderstaben og gav det en chance i yderligere et år for at se, om det var bæredygtigt at producere danske varer på dansk grund med danske råvarer. Det er ikke lykkes i tilstrækkeligt omfang, så derfor overflytter den produktion til andre enheder i Tönnies, siger adm. direktør Ove Thejls om fabrikken, der indtil nu har beskæftiget 49 medarbejdere.

– Ved at flytte produktionen kan vi sikre konkurrenceevnen, og derved kan vi bevare og videreudvikle sortimentet til det danske marked af forædlede produkter. Det er vores opgave at sikre en rationel drift i koncernen og udnytte de muligheder, vi har indenfor koncernen, fortæller Ove Thejls til Landbrugsavisen.dk og uddyber, at en del af produktionen flytter til henholdsvis Polen og Tyskland, mens enkelte aktiviteter overflyttes til Thisted.

Fabrikken i Ansager producerede omkring 2.500 tons produkter, hvoraf halvdelen var pølser, mens den resterende halvdel bl.a. var marinerede produkter og røgvarer. Det er disse to områder, der har udsigt til at blive sendt til Polen og Tyskland.

Forfatter

Related posts

Top