Tican forbereder sig på britisk exit fra EU

Tican forbereder sig på, at briterne stemmer sig selv ud af EU ved valget på torsdag.

Selvom slagteriet afsætter 15% af sin produktion, forventer Slagteridirekttør Ove Thejls ikke umiddelbart, at der skal ske tilpasninger på slagteriet.

– Jeg tror, at UK vil fortsætte med at importere svinekød fra EU i tilfælde af et Exit. Såfremt kursen på GBP falder ved et exit, vil importen af svinekød blive dyrere, idet de europæiske eksportører vil hæve prisen målt i GBP. Jeg tror ikke, at UK vil indføre handelsbarrierer som fx. Told på importeret svinekød. Når importen bliver dyrere, vil den alt andet lige falde, men jeg tror ikke det vil være væsentligt. Dermed vil Tican heller ikke blive ramt væsentligt af et exit. Det bliver englænderne selv, der kommer til at betale for det, med deraf følgende lavere vækst i UK i de kommende år, siger Ove Thejls til LimfjordUpdate.dk.

Han forventer, at et eventuelt fald i salget til England primært vil være på svinekød og baconprodukter. Og presses Tican på det britiske marked, er man også klar til at tage den udfordring op.

– “Plan B” er – som i alle andre tilfælde – at sælge til alternative markeder. I øjeblikket vil det blandt andet være Kina, som er vokset meget på import af svinekød – i 2016 og for produkter, der typisk er blevet solgt til UK. Jeg forventer ikke, at en Brexit får beskæftigelsesmæssige konsekvenser for Tican på den korte bane. På længere sigt kan det skade den samlede danske svineproduktion, siger Ove Thejls.

Forfatter

Related posts

Top