Thyholm Fysioterapi overtager klinik i Snedsted

Thyholm Fysioterapi i Hvidbjerg på Thyholm overtager Fysioklinik Snedsted næste år.

I Snedsted er der tilknyttet 10 fysioterapeuter og to sektretærer – og alle forbliver i deres stillinger når virksomhederne smelter sammen pr. 1. marts 2020. Det skriver Dagbladet Struer.

Overtagelsen af klinikken i Snedsted vil ikke have nogen påvirkning af den daglige klinikdrift hverken i Snedsted eller i Hvidbjerg.

Thyholm Fysioterapi har – udover de almindelige behandlinger – nogle specialer inden for blandt andet knæskinner og i form af en ultralydsscanner, der giver et godt visuelt billede af en skadessituation og dermed også mulighed for en hurtig diagnose.

Der er ikke planer om at ændre klinikkens navn i Snedsted i forbindelse med ejerskiftet.

Foto: Thyholm Fysioterapi, Facebook

Forfatter
Top