Thyfon sadler om – satser kun på teleløsninger

Firmaet Thyfon, der har speciale inden for IT- og teleløsninger til erhvervslivet, har haft overvældende stor succes med deres eget teleselskab, celfon, som firmaet lancerede i 2014.

celfon udgør i dag firmaets kerneforretning, og teleselskabet vækster så hurtigt, at Thyfon nu vælger at fokusere kræfterne udelukkende på teleløsninger.

Med en vækst på mere end 60% alene i sidste kvartal, tyder alt på, at celfon langt fra er færdig med at vækste. Potentialet er stort, og Thyfon ønsker selvsagt at indfri det fulde udbytte heraf. Skal det lykkes, kræver det fuld fokus og målrettethed, hvorfor ejerne bag Thyfon har taget den strategiske beslutning, at alle ressourcer og aktiviteter i firmaet fremadrettet skal være centreret omkring kerneforretningen, celfon.

– Thyfon fungerer i dag som et konsulenthus, hvor vi sælger, servicerer og supporterer IT- og teleløsninger til erhvervskunder. Det kommer til at ændre sig pr. 1. februar 2017, hvor vi ændrer fokus og vælger at satse 100% på teleløsninger. Vi føler simpelthen, at vi med den nuværende konstruktion har for mange bolde i luften til at kunne dedikere den opmærksomhed til celfon, som vi gerne vil. Derfor har vi valgt, at vi fremover vil satse helhjertet på celfon, og så tilkøbe IT-løsningerne hos eksterne samarbejdspartnere, forklarer adm. direktør Henrik Melballe.

iPhone 5 SE

Medarbejderne overtager
Thyfon skal ikke kigge langt efter eksterne samarbejdspartnere på IT-delen, for firmaet har nemlig valgt at sælge de aktiviteter, der nu skal udfases, til deres egne medarbejdere.

– Vi har tilbudt nogle af vores medarbejdere at overtage de aktiviteter, vi nu sælger fra, og det har de heldigvis valgt at takke ja til. De starter egen virksomhed op og overtager således de opgaver og kunder, som de hidtil har serviceret her i huset. På den måde får vi frie hænder til at fokusere på det, vi brænder for, velvidende at de aktiviteter, vi nu afhænder, er i gode hænder hos dygtige folk, fastslår Henrik Melballe.

Dette sikrer, at firmaets IT-kunder fortsat vil kunne få de samme produkter og ydelser – blot med en anden leverandør.

Lokalt funderet – men landsdækkende engageret
Thyfons teleselskab, celfon, leverer i dag teleløsninger til erhvervskunder over hele landet. Kundekartoteket tæller ikke alene mange lokale erhvervskunder, men også flere landsdækkende kæder.

– Årsagen, til at mange af de lokale kunder vælger os som leverandør, er, at vi er tæt på, og at de ved, hvem vi er, og hvad vi står for. Men når vi samtidig også er flere landsdækkende kæders foretrukne valg, handler det naturligvis også om, at vi har et ualmindeligt stærkt produkt i celfon. Erhvervslivet har taget rigtig godt imod vores platform, og kunderne er utrolig glade for vores løsninger. Potentialet er enormt, og vi glæder os derfor til fremadrettet at kunne dedikere alle vores ressourcer til at videreudvikle denne platform og bygge endnu flere funktioner på til glæde for vores mange erhvervskunder, slutter Henrik Melballe.

Ud over kontoret i Thisted har Thyfon en afdeling i Aalborg, og når omstrukturering er tilendebragt, vil firmaet beskæftige i alt ni medarbejdere. Herudover er det planen at tilknytte lokale agenter til servicering af Celfons kunder i den øvrige del af landet.

Foto : Thyfon/Celfon

 

Forfatter

Related posts

Top