Thyborøn–Agger Færgefart sætter gang i byggeri af nye færgelejer

I sommeren 2015 besluttede Thyborøn–Agger Færgefart at bygge en ny færge og nye færgelejer. Kommunalbestyrelserne i Thisted Kommune og Lemvig Kommune godkendte selskabets beslutning og besluttede at garantere for lånene til projektet.

Der er allerede indgået kontrakt med Søby Værft om at bygge en helt ny hybridfærge, og nu har bestyrelsen for Thyborøn–Agger Færgefart besluttet at indgå aftale med virksomheden Ivan Jakobsen A/S efter EU-udbud om byggeriet af de nye færgelejer i henholdsvis Thyborøn og Agger til en samlet sum på cirka 40 millioner kroner.

Man har oprindeligt budgetteret med en samlet projektsum inklusiv hybridfærge på 93 millioner kroner, men kan nu se at den samlede pris kan løbe op imod 107 millioner kroner, og Kommunalbestyrelserne har derfor godkendt en udvidelse af projektbudgettet.

Selv om der investeres et stort beløb i nye anlæg regner man med at færgedriften vil kunne drives indenfor rammerne af de nuværende kommunale tilskud. Dette skyldes at den nye færge kan sejles af 2 personer, hvor den nuværende færge kræver 3 personer.

Derudover forventes det, at problemerne med store sandaflejringer foran færgelejerne nedsættes betydeligt med de nye færgelejer.

– Vi er rigtig glade for projektet, der sikrer den vigtige færgedrift ved Thyborøn–Agger i mange år fremadrettet, siger formanden for Thyborøn – Agger Færgefart, Erik Flyvholm, der også er borgmester i Lemvig Kommune.

Thyborøn-Agger færgen transporterer hvert år 7.000 lastbiler, 60.000 personbiler og 145.000 passagerer.

Indenfor den eksisterende økonomi får vi en ny topmoderne hybridfærge, som sikrer effektiv drift og fleksibilitet i forhold til den kommende teknologiudvikling, og som passer godt ind i den grønne profil for Thisted Kommune og Lemvig Kommune. Samtidig spares midler til udfordringer med sandaflejringer med de nye færgelejer, forklarer Erik Flyvholm.

Hybridfærgen kan medtage både flere lastbiler og passagerer.

Den nye færge forventes sat i drift i maj 2018.

Forfatter

Related posts

Top