Thyboerne med til at udvikle grøn lokalpolitik

Om et lille år er der kommunalvalg, og Alternativet Thy-Mors er, som nyt parti på listen, i fuld gang med at udvikle sin lokalpolitik. Den første lørdag i januar inviterer lokalkredsen alle sine medlemmer og andre, der har lyst til at give inputs til politiske visioner for et grønnere Thy, til fælles politikudvikling – et såkaldt politisk laboratorium (POLA).

Her er partiets 70 lokale medlemmer og alle andre interesserede indbudt til at deltage.

– Thy har en række fordele og forspring på natur-, klima og miljøområdet. På vores grønne POLA vil vi gerne høre thyboernes stemmer og idéer til at udnytte denne styrke og i endnu højere grad gøre grøn omstilling til driver for iværksættelse, innovation, erhvervsudvikling, turisme, rekruttering og bosætning, siger Joachim Plaetner Kjeldsen, der er en af partiets fire kandidater til kommunalvalget i Thisted Kommune.

Ud fra devisen, at flere ved mere, har politiske laboratorier været et centralt værktøj i Alternativets måde at udvikle politik på. Både på landsplan og lokalt. En slags crowdsourcing, hvor hr. og fru Danmark med dagligdags problemstillinger, idéer og spørgsmål bidrager til politikudvikling. Eneste adgangskrav er, at man helhjertet kan bakke op om Alternativets fem grundværdier; empati, generøsitet, ydmyghed, mod og humor.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi lægger lokaler til
Alternativet Thy-Mors’ grønne POLA, finder sted på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi ved Skibsted Fjord, lige før Thy bliver til Thyholm, lørdag den 7. januar kl. 13.00 – 18.00 med mulighed for efterfølgende, klimavenlig, vegetarisk aftensmad. Adressen er Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy.

”Et grønnere Thy” er overskriften. Der vil være tre inspirationsoplæg, og herefter skal deltagerne debattere, diskutere, finde svar og stille nye spørgsmål indenfor seks hovedemner:

· Mad
· Transport
· Ressourcegenanvendelse
· Bæredygtig energi
· Styrke til at handle selv (empowerment)
· Grøn omstilling som driver for innovation, iværksætning, erhvervsudvikling, turisme, rekruttering og bosætning

Spisning (120 kr. inkl. kaffe) kræver tilmelding til thy.mors@alternativet.dk senest den 2. januar.

Forfatter

Related posts

Top