Thyboerne gode til at sortere affaldet

Thyboerne er bleve bedre og bedre til at sortere deres affald i det halve år, affaldssorteringen har været en realitet, skriver Thisted Dagblad.

I ordningens første seks måneder er der kørt 6.350 tons restaffald til forbrænding, 1.025 bioaffald er kørt til oparbejdning i Grindsted, og der er kørt 500 tons affald til genbrug, enten med kommunens “Genbrugsekspres”, der henter affaldet hos folk, eller det er afleveret på kommunens genbrugsplads.

Siden oktober sidste år har knap 13.000 husstande i kommunen sorterer deres affald i henholdsvis bio-affald og restaffald, der sendes til forbrænding.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top