Thy skal have regionalt spillested

Der har i mange år været overvejelser om at få etableret et regionalt spillested i Thy – og nu skal det altså være, mener arbejdsgruppen bag og har indkaldt til stormøde.

Det er ret enestående, at vi har et så livligt og kreativt musikmiljø i en by og kommune som Thisted. Dette musikmiljø har eksisteret i en del år, og nye talenter og bands popper hele tiden op. Der er derfor en fantastisk basis for at ansøge kulturstyrelsen om, at Thisted Kommune bliver regionalt spillested fra 1. jan 2017, skriver projektgruppen i indbydelsen til mødet, der er et indledende møde, hvor alle får mulighed for at komme til orde.

Stormødet vil både være et informations- og debatarrangement. Her vil man få mere at vide om, hvad et regionalt spillested er og kan være, og vi skal i fællesskab finde ud af, hvilken profil vores spillested skal have. Hvor skal det ligge? Hvordan skal ejerskabet være og så videre.

Et regionalt spillested skal ikke bare arrangere koncerter, men også bidrage til den generelle udvikling af musikmiljøet. Et regionalt spillested skal medvirke til at fastholde og tiltrække mennesker til Thy i almindelighed og unge i særdeleshed – samtidig med at det bidrager til at udvikle musikkvaliteten.

FAKTA:
Sted: Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted
Tidspunkt: Tirsdag d. 29. september fra kl. 19-21

Forfatter

Related posts

Top