’Thy og Mors på Rådhuspladsen’ har øget kendskabet til landsdelen

Thy og Mors indtog på Rådhuspladsen har haft succes med at synliggøre og markedsføre landsdelen, samt øge kendskabet til de unikke tilbud, som landsdelen kan tilbyde, hvilket formodes at udmønte sig i flere turister til Thy og Mors. Det viser resultaterne af en ny undersøgelsen, som Acceleration Online har gennemført for Thy Erhvervsforum.

Stor tilfredshed med arrangement blandt virksomheder og publikum
Undersøgelsen tegner et billede af et godt gennemført arrangement, herunder både forløbet før, under og efter. Således viser undersøgelsen, at der var meget stor tilfredshed med arrangementet, både blandt de deltagende virksomheder, klubber, organisationer og publikum på Rådhuspladsen.

Hele 97 pct. af de adspurgte publikummer er tilfredse med arrangementet på Rådhuspladsen, mens 98 pct. af de deltagende virksomheder, klubber og organisationer tilkendegav, at de var tilfredse med det samlede arrangement.

– Det er dejligt at høre, at der er stor tilfredshed blandt både publikum på Rådhus-pladsen samt de mange deltagere, som har bakket op omkring arrangementet, siger Hans Peter Jarl Madsen (formand for Thy Rock og idemand til arrangementet i København)

Besøgende har opnået større kendskab til landsdelen
Det overordnede formål med arrangementet på Rådhuspladsen var at synliggøre og øge kendskabet til Thy og Mors, samt de unikke tilbud som landsdelen kan tilbyde.

Overordnet viser analysen, at kendskabet til Thy og Mors hos de besøgende på Rådhuspladsen er blevet større, som følge af deres deltagelse ved arrangementet. Specielt besøgende med lille forhåndskendskab har opnået større viden om landsdelen. Det større kendskab til de unikke tilbud, som Thy og Mors kan tilbyde har haft en afsmittende effekt på publikums forventninger om, at besøge landselen i nærmeste fremtid. Således viser undersøgelsen, at 8 ud af 10 af de adspurgte publikummer vurderer det som ’meget sandsynligt’ eller ’sandsynligt’, at de besøger landsdelen i den nærmeste fremtid.

Specielt Nationalpark Thy var populær hos de besøgende.

– Det er selvfølgelig meget positivt, at et arrangement som det på Rådhuspladsen, kan være med til at synliggøre landsdelen og udbrede kendskabet til området. Men jeg hæfter mig specielt ved, at de besøgende er meget villige til at besøge vores landsdel, når de først finder ud af, hvad vi kan tilbyde. udtaler Hans Peter Jarl Madsen.

Platform for fremadrettet samarbejde
Den store tilfredshed med arrangementet på Rådhuspladsen blandt de deltagende virksomheder, klubber og organisationer har en afsmittende effekt på virksomhedernes tilbøjelighed til at deltage i lignende arrangementer i fremtiden.

Her viser undersøgelsen, at 9 ud af 10 virksomheder er parate til at deltage i lignende arrangementer i fremtiden. Dermed viser undersøgelsen, at projektet har været succesfuld i at forene forskellige relevante aktører fra landsdelen og derved skabt en fælles platform for fremadrettet samarbejde om erhvervsfremmetiltag.

– Jeg er utroligt glad for at se, at de deltagende virksomheder, klubber og organisationer har mod på yderligere samarbejde om erhvervsfremmetiltag. Selvom at arrangementet på Rådhuspladsen har været med til at markedsføre landsdelen, vil det kræve en mere langsigtet indsats for at påvirke den grundlæggende holdning blandt befolkningen. Hvis vi skal vende den negative udvikling i forhold til indbygger tilvækst, ledighedstal og generelle strukturelle udfordringer kræver det derfor, at vi arbejder sammen, udtaler Johannes Søndergaard (formand for ”Komitéen for Kulturevent Thy”)

Om undersøgelsen:
Undersøgelsen er udarbejdet og gennemført af Acceleration Online for Thy Erhvervsforum. Undersøgelsen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser, hvor både publikum og deltagende virksomheder, klubber og organisationer blev bedt om at tilkendegive deres umiddelbare oplevelser i forbindelse med arrangementet ’Thy og Mors på Rådhuspladsen’

Baggrund:
Projektet ’Thy og Mors på Rådhuspladsen’ har fokus på erhvervsudvikling og branding af Thy og Mors. Bag arrangementet står Komitéen for Kulturevent Thy. Formålet med projektet er på kort sigt at markedsføre landsdelen, lokale virksomheder, kultur og turistdestinationer og derved øge befolkningens kendskab til området.

Forfatter

Related posts

Top