Thy Naturkraft modtager 1,5 mio kr. fra A. P. Møller Fonden

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal skænker 1,5 mio. kroner til den sociale institution Elmelund i Thisted og det store socialøkonomiske projekt, Thy Naturkraft.

– Vi er meget taknemmelige over at være kommet i betragtning hos A. P. Møller Fonden. Støtten er en forudsætning for, at vi overhovedet kan komme videre med Thy Naturkraft. Det dækker anskaffelse af lokaler og indkøb af maskiner til projektet. Men det vigtigste for mig og Elmelund er den store anerkendelse, der ligger i at blive set og bakket op i vores sociale arbejde af A. P. Møller Fonden. Det er et stort skulderklap, til Elmelund og alle vores medarbejdere, siger forstander for Elmelund, Alice Andersen, om støtten.

Thy Naturkraft er skabt på initiativ af Elmelund i samarbejde med Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy, Regional Madkultur Thy/Mors og Thy Erhvervsforum. Formålet er at skabe jobs til unge med særlige behov og at skabe socialøkonomisk erhvervsudvikling i Thy og på Mors.

Alice Andersen Thy Naturkraft

Skræddersyet socialøkonomisk virksomhed
Thy Naturkraft er skræddersyet til de tre reformer, der er kommet på kontanthjælps-, førtidspensions- og fleksjobområdet. I alt 60 unge skal involveres i Thy Naturkraft i den treårige periode, den socialøkonomiske virksomhed etableres.

Projektet blev sat i gang i 2014 og varer til og med 2016, koster 4,2 mio. kroner og af det beløb har A. P. Møller Fonden nu besluttet at donere 1,5 mio. kroner.

Forfatter

Related posts

Top