Thy Mors på dagsordenen i Region Nordjylland i dag

Når regionsrådet træder sammen i dag på Regionsgården i Aalborg, er der en lang række punkter på dagsordenen, der er direkte relateret til Thy Mors.

Her skal regionsrådspolitikerne blandt andet orienteres om procesplan for fusion af Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel, samt træffe beslutning om fremtidigt navn for den fusionerede sygehusenhed, godkende plan for anvendelse af midler til spydspidsfunktioner på Aalborg Universitetshospital, træffe beslutning om at forslaget til Råstofplan 2016 for Region Nordjylland sendes ud i offentlig høring samt godkende indstilling fra Vækstforum om anvendelse af de regionale udviklingsmidler til 11 projekter.

Regionsrådsmødet starter kl. 13.o0 i eftermiddag.

Forfatter

Related posts

Top