Thy-Mors Lærerkreds: En konflikt gavner ingen

Følgende er en udtalelse fra Thy-Mors Lærerkreds:

“En konflikt gavner ingen – hverken folkeskolen, lærerne eller eleverne.

Det ved vi fra konflikten i 2013, hvor lærerne blev lockoutet. Det var en nøje orkestreret lockout, som førte til et lovindgreb og Lov 409, der fortsat regulerer lærernes arbejdstid.

I 2013 hed det sig, at lærerne skulle normaliseres, men det blev ikke præciseret i forhold til hvem, hvilket også har været svært at gennemskue i de følgende år. Den danske model blev tilsidesat i 2013, og lærerne stod tilbage uden overenskomst.

De øvrige organisationer bakker nu op om, at lærerne skal have en arbejdstidsaftale. Lykkes det ikke denne gang, kunne det betyde et farvel til den danske model.

Vi mener, at der i en opgangstid, som den nuværende, er plads til såvel velfærd som ordentlige arbejdsforhold.

Lærerne ønsker først og fremmest at få en overenskomst. En overenskomst i hvilken lærerne ikke har ringere vilkår end øvrige offentligt ansatte.

Vi har stillet krav om:

· Opgørelse af lærernes arbejdstid månedsvis eller kvartalsvis fremfor en årlig opgørelse.
· Varslingsbestemmelser vedrørende mødetid.

Folkeskolen har flere udfordringer, men den største udfordring vi ser lige nu, er rekruttering.

Hver 10. underviser i folkeskolen har ikke en læreruddannelse, 4 ud af 5 af disse undervisere har ikke højere uddannelse end en studentereksamen. Denne situation skyldes dels øget udvandring af lærere fra folkeskolen til det private arbejdsmarked, dels at lærerstuderende ikke har folkeskolen som 1.-valg efter endt uddannelse.

Det er vores håb, at kommunalpolitikerne landet over, vil gøre deres indflydelse gældende over for KL, så KL kan løfte blikket fra regnearket og arbejde for fælles løsninger på fælles udfordringer i folkeskolen.”

Arkivfoto: VIA University College

Forfatter

Related posts

Top