Thy-Mors HF & VUC gentager foredragsrække

Thy-Mors HF & VUC gentager forårets succes og har i efteråret 2016 over 3 onsdage en spændende foredragsrække, som har til formål at være alment oplysende og formidle ny og relevant viden til tilhørerne. Vi har derfor kaldt foredragsrækken “Videre med Viden”.

– Skolens lærere holder foredragene, og de er specialister på hver deres område og overordentlig dygtige til at formidle deres viden på en interessant og lettilgængelig måde. Vi håber og tror, at foredragene kan være til glæde og gavn for en større kreds end vores egne kursister, fortæller rektor Jens Otto Madsen.

De tre foredrag spænder bredt. Fra science fiction i film og litteratur, hvor Kristoffer Kempe og Emil Fuglsang Møller vil fortælle om, hvordan kunstig intelligens og robotter spiller en større og større rolle i vores tid, til spørgsmålet om der kun findes én Gud. Her vil Else Bisgaard belyse slægtskab og modsætninger mellem jødedom, kristendom og islam.

Meget nærliggende er et af foredragene også en diskussion af, om vi kan vide alt. Her inddrager Johanne Dalgaard Sejersen filosofferne K. E. Løgstrup, Ludvig Wittgenstein og Martin Heidegger i foredraget, som skal være en undersøgelse af, hvad udvalgte ”kloge hoveder” har at sige om dette spektakulære spørgsmål.

Alle foredragene afholdes i Nykøbing-afdelingen. Der er gratis adgang, og skolen er vært ved en kop kaffe og et stykke kage i pausen.

– Vi håber rigtig mange i Thy, på Mors og i Salling vil tage imod dette tilbud – også gerne vores egne kursister, slutter Jens Otto Madsen.

Forfatter

Related posts

Top