Thy Mors Energi bygger måske nyt hovedkontor

Thy-Mors Energi bør samle sine aktiviteter i et nyt hovedkontor til op imod 70 mio. kr. i Vilsund. Det peger en rapport fra Niras på. Men det forslag deler vandede blandt de folkevalgte.

– Det har været diskuteret i mange år, om det er hensigtsmæssigt for os at have til huse to steder, i Nykøbing og i Thisted. Nu har vi så fået en rapport, der opgør den ekstra udgift ved at drive domicil to steder til cirka 1,5 millioner kr. på årsbasis. Herudover er der lavet estimater på, hvad det vil koste at bygge til i enten Nykøbing eller Thisted, og at bygge nyt i en af de to byer eller et tredje sted. Men endnu er det hele diffust. Repræsentantskabet får en orientering, og så skal bestyrelsen, der endnu ikke har drøftet rapporten, træffe en beslutning i løbet af efteråret, siger Søren Bertelsen, Frøstrup, formand for Thy-Mors Energi til Morsø Folkeblad.

Læsningen med et nyt hovedkontor er formentlig den rigtige, men blandt de folkevalgte er man langt fra enige. Her ser mange stadig ikke Thy og Mors som et samlet Thy Mors område, og derfor vil de formentligt stritte imod, at hovedkontoret lægges i Vilsund på Mors.

– Flytter vi det hele til Mors, vil thyboerne kunne føle sig svigtet og begynde at købe strøm et andet sted og omvendt, lyder argumentet fra Søren Bertelsen.

Og det til trods for, at selskabet er det samme : Thy Mors Energi.

Forfatter

Related posts

Top