Thy-Mors Energi bliver leverandør på landets største vindmøllepark

Thy-Mors Energi Service A/S har netop vundet entreprisen på Vindpark Thorup-Sletten, som omfatter tilslutningen af 18 nye Siemens vindmøller ved Aggersund. Vindmølleparken bliver Danmarks hidtil største vindpark på land.

Projektet omfatter kabellægning til de 18 vindmøller, og samtidig bliver selskabet ansvarlig for opførelsen af en ny 60/20 kV transformerstation i vindparken. Specielt opbygningen af transformerstationen bliver ifølge entreprisechef Jesper Primdahl en helt ny type opgave for Thy-Mors Energi Service A/S:

Entreprisechef Jesper Primdahl Nielsen.

– Det er første gang, at vi vinder en entreprise, der omfatter både kabellægning samt opbygningen af en transformerstation i denne størrelse, og det er stort for os, forklarer han og fortsætter:

– Vi har igennem de sidste par år kæmpet for at opnå en førende position i Danmark inden for tilslutning af vindmøller. Projektet i Thorup-Sletten er et godt eksempel på, at det er nemt at være kunde hos os, fordi vi med et solidt afsæt i elforsyningen har erfaring og kompetence til at tilbyde hele paletten i etableringsfasen på blandt andet vindmølleprojekter.

Det er Eurowind Energy A/S står bag investeringen i Vindpark Thorup-Sletten og dermed også udvælgelsen af ThyMors Energi Service A/S som underleverandør på vindmølleprojektet.

Området ved Aggersund hvor møllerne skal placeres.

– Valget faldt på Thy-Mors Energi, fordi de blandt andet har erfaring og viden til at kunne varetage al arbejdet i etableringsfasen med møllerne. Med dem ved roret skal vi derfor kun forholde os til én underleverandør, og det ser vi som en klar fordel, forklarer Jens Rasmussen, adm. direktør i Eurowind Energy A/S.

Thy-Mors Energi Service A/S forventer at starte projektet op umiddelbart efter sommerferien.

Om Vindpark Thorup-Sletten
– Vindmøllerne skal rejses ved Thorup-Sletten nordvest for Aggersund, hvor ni af møllerne vil stå i Vesthimmerlands Kommune og ni i Jammerbugt Kommune.
– Det ambitiøse projekt er et repowering projekt, hvor der nedtages 22 mindre møller i og omkring området.
– De 18 nye landvindmøller med en totalhøjde på lige under 150 meter vil have en samlet effekt på op til 77 MW og en elproduktion svarende til det årlige elforbrug i ca. 65.000 husstande. Dermed bliver Vindpark Thorup-Sletten Danmarks største vindmøllepark onshore.

Forfatter

Related posts

Top