Thy-modellen – frihed og mere for pengene

Af Casper Søe-Larsen, Spidskandidat – Liberal Alliance i Thisted Kommune

Udviklingen gennem mange år er tydelig: Prisen for velfærd er steget. Flere penge bruges på ’kolde ydelser’ og antallet af ’varme hænder’ faldet. Det er en tendens som SKAL stoppes. Borgerne skal igen i fokus fremfor systemet, regler og registrering. I dag forefindes gennemsnitspriser for hver borger i et givent tilbud. Disse penge fordeles til de enkelte forvaltninger som herefter administrerer og til slut udbetaler ’resterne’ til skolerne, børnehaverne og plejehjemmene. Hvorfor er det så et problem tænker du? Det er det fordi det er umuligt, at forklare på hvad nøjagtigt op mod 30% af pengene bruges på. Og før vi ved eksakt hvor pengene bruges, hvordan kan vi så blive bedre og få mere ud af pengene?

Liberal Alliance har et forslag hertil. Vi kalder den ”Thy-modellen”.

Fremadrettet bør pengene følge borgeren ud til institutionen. Det fulde gennemsnitsbeløb udbetales direkte til skolerne, børnehaverne og plejehjemmene. Institutionerne skal fortsat overholde lovgivning og levere service. Den afgørende forskel er, at det nu er den enkelte leder og bestyrelse, der bestiller konkrete ydelser hos kommunens forvaltning. Ydelser som forvaltningen skal prissætte og fakturere institutionerne. På denne måde sker flere ting:

– Institutionerne sættes fri

– Faglig tillid og frihed tildeles leder og fagpersonale

– Prisen på forvaltningens opgaver bliver tydelige og målbare

– Institutionerne kan fortsat benytte forvaltningens ekspertise

– Beslutninger og administration kommer så tæt på borgeren som muligt

– Institutionerne får selvsyn for ydelsens pris og kan vælge andre løsninger

Forfatter

Related posts

Top