Thy-læger tildelt talentpris

De to praktiserende læger i Thy, Søren Kæseler Andersen og Morten Sig Ager Jensen, har modtaget Dansk Selskab for Almen Medicins Talentpris. De modtager prisen for deres store arbejde med at uddanne medicinstuderende og fremme forskning i deres lokalområde.

Søren Kæseler Andersen og Morten Sig Ager Jensen modtog prisen på 10.000 kr. ved Dansk Selskab for Almen Medicins årsmøde i Kolding i fredags. Det er selskabets bestyrelse, der har udpeget dem som modtagere af prisen.

Ekstraordinær indsats
Det er imidlertid efter indstilling fra koordinatorgruppen ved Nord-KAP – Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Nordjylland og i indstillingen står der bl.a.:

Hver dag laver de en ekstraordinær indsats ud over deres sædvanlige virke som praktiserende læger i Udkantsdanmark, som både er til gavn for patienterne og ikke mindst for faget almen medicin

Inspirator for medicinstuderende i almen praksis
De har hver især udmærket sig på forskellig måde.

Søren Kæseler Andersen får bl.a. prisen for at være en inspirator og primus motor for at få de medicinstuderende i praksisophold i Thy/Mors. Her har han stået for den kliniske og teoretiske undervisning. Han har arbejdet for at vende udviklingen i rekrutteringen af yngre læger til KBU-stillinger på Thisted Sygehus og er aktiv, når det drejer sig om at uddanne dem i almen medicin i sin praksis.

– Thy er et fantastisk sted at leve! Oftest tilfalder æren den smukke natur mellem fjord og hav, men egnens vilje til det gode liv trods status af udkant spiller en stadig større rolle. Jeg opfatter prisen som en anerkendelse af det vigtige samarbejde, vi har med Aalborg Universitet. Vi har et universitet som ‘vil’ hele sin region og arbejder aktivt for at mindske afstande. Udviklingen i Thy er resultatet af mange menneskers arbejde for at skabe et godt almenmedicinsk arbejdsklima og startede med skabelsen af behandlerhuset Dokken, der blev taget i brug i 2005. Det er et privilegium, hvis jeg kan bidrage til den proces, siger Søren Kæseler Andersen.

Fremmer forskning i lokalområdet
Morten Sig Ager Jensen har, udover at komplementere samme indsats som Søren Kæseler Andersen, været med til at gøre opmærksom på forskningsmulighederne i Thy/Mors og har støttet op om forskningsinitiativer for yngre læger og andre, der ønsker at drive medicinsk forskning i denne del af regionen. Morten viser de medicinstuderende og yngre læger, at det er muligt også at forske, selv om man befinder sig langt fra en universitetsby.

– I Thy er der fantastiske muligheder som praktiserende læge og ikke så mange begrænsninger, som mange måske ville tro. Det er imidlertid vigtigt, at vores kommende kolleger er klar over, at det er sådan, det forholder sig. Jeg tror, at en høj faglig standard i form af god undervisning og faglige udviklingsmuligheder gennem forsknings- eller kvalitetsudviklingsprojekter er meget vigtige supplementer til øvrige rekrutteringstiltag i lægedækningstruede områder. Derfor er det mig en stor glæde, at der med årets uddeling af talentprisen bliver sat fokus på rekrutteringsindsatsen i forhold til at trække både medicinstuderende og yngre læger til udkantsområderne i Danmark, siger Morten Sig Ager Jensen.

Fakta om prisvinderne
Søren Kæseler Andersen er praktiserende læge i en samarbejdspraksis i ’Dokken’ i Thisted og ved Aalborg Universitet.

Morten Sig Ager Jensen er praktiserende læge i en kompagniskabspraksis i Nors. Han har en ph.d.-grad fra Almen Medicin i Aarhus. Fra sin praksis initierer han information om kvalitets-og forskningsprojekter. Han er ansat 10 timer om måneden gennem Nord-KAP med den opgave, at fremme kendskabet blandt medicinstuderende og yngre læger om muligheden for, at beskæftige sig med kvalitetssikring og forskning, mens de er i Thy og på Mors.

Fakta om DSAM’s Talentpris
Talentprisen gives til en person/er, der ved en ekstraordinær indsats har medvirket til at profilere selskabet og/eller standen og/eller har ydet noget ud over det sædvanlige virke som praktiserende læge til gavn for patienterne og faget almen medicin. Med pris

Forfatter
Top