Thy Højskole klar til stiftende generalforsamling

Efter et velbesøgt orienteringsmøde i Plantagehuset, ser initiativgruppen bag Thy Højskole frem til den stiftende generalforsamling torsdag d. 5. november.

Her bliver skolen til mere end blot end idé og det konkrete arbejde kan begynde, det vil sige alt det der skal til, for at der forhåbentlig kan være en højskole i det gamle rådhus i Hanstholm, med kursusstart i efteråret 2017.

Højskolens værdier bygger på lokale værdier.

– Det er vigtigt for skolen at have en bred opbakning. Det har haft stor betydning for arbejdet indtil videre at så mange allerede har meldt sig ind i skolekredsen. Skolekredsen er de mennesker der kan se ideen med at have en højskole i Thy, og de mennesker der kan gå ind for vores værdigrundlag , siger Mette Gadegaard, som er en del af initiativgruppen.

– De værdier skolen bygger på, tager jo alle udgangspunkt i Thy, på den ene eller den anden måde. Fx mødet med naturen, hvordan Thy’s befolkning har levet i den og har skabt en særlig evne for livsduelighed. Også det at Thy tiltrækker det moderne menneske, storbymennesket, som det vi kan se i Klitmøller, er noget at det skolen vil bruge som udgangspunkt for undervisning, foredrag og den måde man er sammen på, fortsætter hun.

Advarselslamper tændt
Gruppen blev fra starten advaret af Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark om, at højskolen ikke automatisk var levedygtig, blot fordi der var en lille gruppe, der syntes det var en god idé.

– Derfor var det vigtigt for os, at så mange kom til orienteringsmødet, og at vi i dag, d. 28. oktober har 97 skolekredsmedlemmer og at flere forhåbentlig kommer til, understreger Mette Gadegaard.

Opbakning også fra unge ’eksil-thyboer’ i København.
Til orienteringsmødet blev højskolen også inviteret til København til et møde med unge ’eksilthyboer’, et møde hvor knap 20 unge thyboer mødte op for at høre om højskolen.

Den dag var der en del unge thyboer der er taget hjem til Thisted for at holde ’Alive’-generalforsamling. Men de ville også gerne høre om højskolen, så de inviterede Mette Gadegaard til at orientere om skolen, lige før generalforsamlingen.

– Det har stor betydning for os at have denne kontakt med de unge. Vi forestiller os en højskole, hvor der er lange kurser for unge mennesker og korte sommerkurser, som oftest har et ældre publikum. Men det er de lange kurser der i høj grad kommer til at bære skolens økonomi, derfor er det vigtigt at vi lytter til, hvad de unge siger og meget gerne har et samarbejde med dem, som fx Alive-folkene. De kommer fra Thy – de elsker Thy – og de kan forhåbentlig hjælpe os med at overbevise kommende kursister om værdien af et højskoleophold i Thy. Måske endda så meget, at nogen kunne få lyst til at flytte hertil, siger Mette Gadegaard.

Det er vigtigt med en bred opbakning.

– Det er klart, at det i sig selv er motiverende, at der er en bred opbakning til den store opgave det er at starte en ny højskole. Men det har også en vigtig signalværdi overfor de fonde, vi skal til at søge, at der er en bred opbakning til ideen. Derfor er den bedste opbakning man som privatperson kan give den kommende bestyrelse, at melde sig ind i skolekredsen. Vi regner med et kontingent på 200 kr om året, pr person, og så får man adgang til generalforsamlingerne, og en løbende opdatering, så man ved hvad der sker, siger Mette Gadegaard.

FAKTA:

Initiativgruppen består af:
Mette Gadegaard, fhv. højskoleforstander, nu koordinator i VUC Erhverv
Finn Jorsal, fhv. rektor, Thisted Gymnasium
Knud Holch Andersen, fhv. gymnasielektor Thisted Gymnasium
Poul Erik Skov Sørensen, fhv. friskoleleder i Hanstholm, nu formand for Kulturelt Samråd
Erik Dose Hvid, vicerektor, Thy-Mors HF & VUC
Jens Otto Madsen, rektor, Thy-Mors HF & VUC

Status i processen:
– højskolens værdier er forhåndsgodkendt i Kulturministeriet
– vedtægterne er til behandling i Kulturministeriet
– bevilling af 250.000 til udarbejdelse af prospekt forventes bevilliget af Thisted Kommune
– stiftende generalforsamling torsdag d. 5. november for de pt. 97 skolekredsmedlemmer,
herunder godkendelse af vedtægterne og valg af bestyrelsen

De kommende opgaver:
– at udarbejde et prospekt, der bl.a. indeholder: højskolens værdier, indhold og etablerings- og
driftsbudgetter og ikke mindst den fysiske udformning og finansiering af højskolen.
Højskolen tænkes placeret i det tidligere Hanstholm Rådhus

Forfatter

Related posts

Top