Thy ErhvervsForum er blevet en kæmpe succes

Thy ErhvervsForum har fået en medlemsfremgang på 33% fra 213 til 320 siden starten og det tal skal op på 400 samtidigt med, at man vil skabe det største og stærkeste erhvervsnetværk i Thy.

Det var nogle af de ting, der kom frem på generalforsamlingen i aftes på Østerild Kro.

– Det nytter at gøre noget – især når man står sammen. Det gælder både for et Danmark, der skal udvikles i alle områder af landet, og derfor skal nytænke, hvordan unge og nyuddannede kommer herud til os – her, hvor de spændende jobs også befinder sig – eller i Business Region Nordjylland, hvor man er gået sammen om at løse fælles opgaver og udfordringer, så Nordjylland kan komme på omgangshøjde med de bedste regioner, sagde formanden Kjeld Pedersen der samtidigt bebudede, at han gik af som formand for at hellige sig sin virksomhed Kellpo, der oplever stor vækst på eksportmarkederne.

Det rigtige hold kan sætte slub i udviklingen
Man påpegede, at medarbejderne i den sammenbragte organisation har arbejdet benhårdt for at nå bestyrelsens ambitiøse målsætninger og at det er lykkedes.

– Jeg synes, vi har skabt en fornyet tro på, at vi med de rigtige personer og med gejst og knofedt kan skubbe til tingene. Thy Erhvervsforum blev bl.a. sat i verden for at skabe mere gennemslagskraft og dynamik. Hvilket bl.a. skulle kunne aflæses i antallet af virksomhedsbesøg, iværksætterrådgivninger, innovationstiltag og ikke mindst i antallet af vækst- og udviklingsprogrammer, som man har hjemtaget til virksomhederne i hele Thy, sagde Kjeld Pedersen.

Derudover er det lykkedes at lave strategiske partnerskaber til fælles bedste for aftalepartnerne, men så sandelig også for den erhvervsservice, som Thy Erhvervsforum derfor kan yde i kommunen. Partnerskaber med f.eks.uddannelsesinstitutionerne sikrer bred viden om mulighederne for kompetenceløft, hvilket er nødvendigt i en stadig mere konkurrenceudsat og international verden.

– I det hele taget har vi gået nye veje med Thy Erhvervsforum. Det har vi gjort med vores mange samarbejdspartnere og i en konstant dialog med det lokale erhvervsliv. Hvis jeg skal nævne blot et par af de tiltag, som jeg synes har vist vejen for nye innovative løsninger for vores områdes udfordringer, så er det f.eks. opstart af Karriere på Kanten – et projekt, som arbejder med tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, sagde Kjeld Pedersen.

Konkrete tiltag og resultater
Kjeld Pedersen påpegede, at et af de konkrete tiltag i projektet har været tilknytningen af Aarhus Maskinmesterskole, hvor man som lokal virksomhed bød studerende fra maskinmesteruddannelsen indenfor på fabrikken. Skolen uddanner bl.a. unge via fjernuddannelse, og dette kan derfor være en måde at begrænse hjerneflugten fra Thy.

Et andet projekt har kigget på hvordan f.eks. bjergfyr fra Nationalparken kan bruges kommercielt i nye produkter, så den ikke blot skoves til flis eller slet ikke udnyttes.

– Derudover, så har Thy Erhvervsforum arbejdet med innovation gennem Innovathy, men har også på det seneste indført nye måder at yde sparring med virksomhederne. Der arbejdes nu med flere typer af forretningsmodeller, så både iværksætteren og virksomheden kommer gennem en god proces, sagde Kjeld Pedersen.

Væksten skal op i gear
Men Thy Erhvervsforum vil fortsat vækste.

– der er brug for, at endnu flere virksomheder kommer med i dette netværk. Det er derfor mit håb, at den bestyrelse, som tager over fra i aften, vil videreføre de gode takter og forfølge den 4-årige strategi, som blev lavet med erhvervslivets aktører tilbage i september 2013 med virkning fra år 2014 til 2017. Strategien bærer navnet ”Vækst og udvikling i Thy – gennem synlighed og handling”, sagde Kjeld Pedersen.

Han påpegede, at Thy Erhvervsforum har vist sin handlingskraft,

– aldrig før har så mange virksomheder og iværksættere fået hjælp i vores lokalområde, men skal der ske de effekter, som vi alle håber på, så skal der skabes endnu mere power bag organisationen – kun med flere medlemmer, øgede ressourcer og endnu stærkere bånd til erhvervslivet opnås vækst og udvikling, sluttede Kjeld Pedersen.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Lars Torrild og Troels Ifversen som henholdsvis formand og næstformand.

Foto : Opfinderen Toke Pihl er en af de lokale iværksættere, der har fået hjælp fra Thy Erhvervsforum i året der er gået. Og han har flere spændende projekter på vej.

Forfatter

Related posts

Top