Thisted skal sige nej til ny kommuneaftale med staten

Enhedslisten i Thisted Kommune mener, at kommunerne skal sige nej til at indgå i aftaler, der indeholder regeringens omprioriteringsbidrag, der koster Thisted Kommune 18 mio. kr. alene i 2017.

 

– mange borgmestre uanset partifarve har taget kraftig afstand herfra. Ja, Københavns overborgmester Frank Jensen (S) er gået så vidt, at han for 14 dage siden tilkendegav, at København vil boykotte regeringens planlagte besparelser for 2017. Samtidig opfordrede Frank Jensen sine borgmesterkolleger til at følge trop, lyder det fra Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Otto Madsen (EL).

Og selv i Venstre’s egne rækker, er der kritik.

– også KLs formand, Kalundborgs borgmester Martin Damm (V) er særdeles kritisk over for omprioriteringskravet. På KLs repræsentantskabsmøde i oktober 2015 sagde han blandt andet: ”Vi har kun indgået en étårig aftale (2016, red.) med regeringen. Regeringen har så annonceret, at den vil søge flertal i Folketinget for at skære én procent hvert år (i 3 år, red.). Det ved jeg ikke, om der kan skabes flertal for, når budgetlovens udgiftslofter skal fastlægges. Det vil jo vise sig i de kommende måneder. Men i hvert fald kan man roligt konstatere, at det vil skabe enorm uro i kommunerne”, påpeger Jens Otto Madsen.

KL’s kommende forhandlinger er afgørende

Derfor er de kommende forhandlinger mellem KL og regeringen også afgørende for, hvorvidt man kan afværge yderligere nedskæringer i den kommunale økonomi som følge af statslige indgreb.

Enhedslisten har derfor oversendt et forslag til Borgmester Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Kommune, og bedt om at få det drøftet på det kommende kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 25. februar.

I forslaget indstilles, at Thisted Kommunes delegerede skal arbejde for – på KLs delegeretmøde om en måned – at KLs bestyrelse ikke indgår en aftale om kommunernes økonomi, som indeholder det såkaldte omprioriteringsbidrag.

– Thisted Kommune – eller rettere lokalpolitikerne – må kende deres besøgelsestid. De tomme protesters tid skal være forbi. Nu gælder det borgernes velfærd.  Alternativet er nye nedskæringer inden for dagpasningsområdet, folkeskolen, handicap-, psykiatri- og misbrugsområder, ældreplejen og kulturområdet,siger  Jens Otto Madsen.

FAKTA:

Enhedslisten ved kommunalbestyrelsesmedlem Jens Otto Madsen ønsker nedenstående forslag optaget som et punkt på Thisted Kommunalbestyrelses mødedagsorden tirsdag den 23. februar 2016:

På KLs delegeretmøde i Aalborg den 10.-11. marts 2016 vil Thisted Kommunes delegerede arbejde for, at KLs bestyrelse ikke indgår en aftale om kommunernes økonomi, som indeholder et omprioriteringsbidrag eller lignende forslag. Sådanne forslag vil nemlig indebære en alvorlig beskæring af Thisted Kommunes budgetmæssige råderum for 2017, som uvægerligt vil føre til nye forringelser af den borgernære velfærd.

Motivering
KLs formand Martin Damm præciserede i efteråret 2015 (jf. nedenstående citat fra KL den 3.-9.- 2015), at KL kun har indgået en ét-årig aftale med regering, hvor der skæres én procent. Det er udelukkende regeringen, der vil søge flertal for en beskæring på én procent årligt i de kommende år – ikke KL. Jeg anser det for vor opgave at forsvare vores kommunes velfærd maksimalt og på denne baggrund give vore delegerede et stærkt kommunalbestyrelsesmandat til at arbejde for Thisted Kommunes borgernære velfærd i de kommende år.

KL den 3.-9.-2015:
”Vi har kun indgået en étårig aftale med regeringen. Regeringen har så annonceret, at den vil søge flertal i Folketinget for at skære én procent hvert år. Det ved jeg ikke, om der kan skabes flertal for, når budgetlovens udgiftslofter skal fastlægges. Det vil jo vise sig i de kommende måneder. Men i hvert fald kan man roligt konstatere, at det vil skabe enorm uro i kommunerne,” sagde Martin Damm og understregede, at KL uafhængigt heraf i de kommende års økonomiforhandlinger vil kæmpe benhårdt for at sikre en så høj serviceramme som overhovedet muligt.”

Jens Otto Madsen

Forfatter

Related posts

Top