Thisted skal prioritere den pædagogiske institutionsmangfoldighed

Af Rasmus Svit Jensen
Ekstern underviser på Pædagoguddannelsen og Pædagogisk Assistent Uddannelse i Thisted – VIA University College / Specialestuderende Cand. Pæd. i generel pædagogik med særlig fokus på natur- og friluftspædagogik
Klitmøller

For alle med interesse for grønne kommuner med grønne institutioner med grøn pædagogik

Min mission er ikke som sådan at deltage i Thisted Kommunes politiske cirkusmanege men derimod at bidrage til daginstitutionsstrukturen med et natur- og friluftspædagogisk perspektiv, som ikke beskæftiger sig udpræget med økonomiske og lokalpolitiske drømme og mareridt…

Jeg har, som mange andre i både ind- og udland, fulgt børnetal og daginstitutionernes op- og nedture i Thisted Kommune. Senest ser jeg således, at Børne- og Familieforvaltningen foreslår diverse ændringer i daginstitutionsstrukturen på Børne- og Familieudvalgets Dagsorden for mødet den 14. april 2015.

I denne sammenhæng bemærker jeg, at en skovbørnehave er lukningstruet, og jeg er således nødt til at træde indenfor i cirkusteltet i kampen for en pædagogisk institutionsmangfoldighed, nogle ville kalde det for en diversitet…

Jeg har længe beskæftiget mig med det pædagogiske natur- og friluftsliv, dels i Thisted Kommune og i forskellige uddannelsessammenhænge. I samme forbindelse har jeg nydt at være tilflytter til en kommune, som promoverer sig som ”Danmarks førende klimakommune” med grøn energi og storslåede naturoplevelser i Danmarks første nationalpark med vindomsuste vidder, store rene søer og tyste plantager (se bl.a. hjemmesiden www.green.thisted.dk).

I denne kommune har jeg nydt at arbejde pædagogisk med en masse forskellige børn og unge.
Jeg kan huske, da Thy fik sin første rullende trappe, og en forventningsfuld flok børnehavebørn fik sig en helt ny oplevelse. Jeg erindrer også, dengang dronning med følge drog hele vejen til vandkantsdanmark og blev taget imod af samme flok spændte børn.
Dette har helt sikkert været store oplevelser for de små thyboer, men jeg vil vove at påstå, at de er blevet overgået af mange andre og mere naturlige oplevelser og erfaringer i vores grønne og blå omgivelser.

For det er netop det, som er det fantastiske og særegne for Thisted kommune – de naturlige oplevelser og erfaringer.
Det er gåturen i klitplantagerne ved Vandet sø med mor, far og hjortebrunst, svampejagt og træklatring. Det er turen til Klitmøller med vind i håret, vilde bølger på havet og kæmpekrabberne på stranden. Det er turen til søen med spændende krible-krable-dyr, fiskehejrer og en soppetur i det lave vand.

Alle disse naturlige, blå og grønne oplevelser og erfaringer vokser børnene i Thisted kommune op med. Men hvor ofte er disse oplevelser og erfaringer egentlig en del af børnenes levede liv?

Vi lever i et institutionaliseret samfund, hvor mor og far går på arbejde og mere eller mindre frivilligt overlader ungerne i en professionaliseret pædagogisk varetægt i rigtig mange timer dagligt. Så skal der jo egentlig ikke en matematisk studenterhue til for at udregne antallet af de gyldne kvalitetstimer i familiens trygge skød, ligesom ovenstående fantastiske blågrønne familieoplevelser vel derfor også er på retræte.

For fem år siden skrev amerikaneren Richard Louv bogen “Last Child in the Woods” og definerede begrebet “Nature Deficit Disorder”. “Natur-Mangel Syndromet” beskrives som en slags negativ følelsesmæssig tilstand forårsaget af mangel på naturens genopbyggende og beroligende egenskaber. Det handler altså om, hvad der sker med os, når vi fjerner os mere og mere fra naturen og når vores frie, kreative og uforpligtende leg i skoven lider en stille død.

I Danmark viste en undersøgelse fra Forskningscentret for Skov & Landskab i 1996, at gennemsnitsdanskeren var i skoven ca. ti gange om året af ca. én times varighed. I 2008 kan der konstateres en tydelig nedgang i varigheden af besøgene i den danske natur. Dette kan måske skyldes udviklingen af udbuddet af andre fritidsaktiviteter, hvor f.eks. computerspil, tv-kanaler og internet giver alternativer til udendørs naturoplevelser. Konklusionen kan således være, at der ganske enkelt er blevet større konkurrence om vores fritid.

Dette er da også grunden til, jeg elsker at bo I Thy langt fra Amerika og gennemsnitlige tal. Her er højt til loftet og masser af naturlige oplevelser, farver og indtryk lige udenfor døren. Det er der også for de små thyboer, men de kan ikke vælge deres oplevelser, farver og indtryk selv. Det har de folk til – travle forældre og institutionspersonale. Det er disse voksne mennesker som skal være med til at skabe rammerne for de små thyboer, og det gøres på bedste vis med forhåndenværende ressourcer og kompetencer.

Det er da også derfor at disse forskellige kompetencer og ressourcer skal administreres hensigtsmæssigt, ansvarligt og professionelt – men det har både børn og voksne jo heldigvis også folk til, men måske skal disse folk nogle gange også have lidt hjælp.
Jeg håber i hvert fald, disse folk er bevidste om den betydning, som den grønne Thisted Kommunes natur vil komme til at have for de små thyboer og deres forældre.

Forskellige nationale og internationale forskningsprojekter påviser, at børn i skov- og naturinstitutioner bevæger sig mere og at deres lege i varierede omgivelser giver mulighed for en differentieret stimulering af bl.a. sanser, kreativitet og fantasi – det er vel egentlig godt nok…

Det er også dokumenteret, at børnenes kognitive og motoriske udvikling styrkes positivt i naturen på en række forskellige områder. Det er også ganske sikkert, at børn i skov- og naturbørnehaver får forskellige oplevelser i og med naturen, som giver dem tryghed og sikkerhed i at trives og føle sig hjemme i den natur, som jo også bidrager til deres viden og kompetencer indenfor natur og miljø – Jow, jow – det er der vel heller ikke noget galt i…

Jeg håber derfor, at Danmarks grønneste kommune og indehaver af Danmarks første nationalpark vil blive ved med at prioritere den pædagogiske institutionsmangfoldighed som skal tilgodese alle Thisteds små og store men også fremtidige borgere. De vil helt sikkert værdsætte dette fantastiske stykke vandkantsdanmark med muligheder for et enestående natur- og friluftsliv uden for institutionsdøren.

Forfatter

Related posts

Top