Thisted sikres mod oversvømmelser

Ansøgerne bag de nye bynære vådområder har netop modtaget tilsagn om støtte fra puljen til såkaldte synergiprojekter. Det betyder, at der er nye vådområder med søer, vandløb og bænke og stier er på vej til blandt andet Thisted.

De nye vådområder kommer til at fjerne ca. 10 tons kvælstof om året, som ellers havde bidraget til algevækst og iltsvind ved kysterne. Hertil kommer, at områderne klimasikrer byerne mod oversvømmelser og tilbyder ny bynær natur med rekreative muligheder.

Om det nye projekt ved Tingstrup sø skriver Miljø- og Fødevareministeriet, at projektet ligger i en af byens grønne kiler mellem boligområder. Thisted sikres mod oversvømmelser fra baglandet samtidig med, at der skabes et nyt rekreativt område. Der etableres en sø, ny dæmning og flere stier, bænke, bålhytte og træbro på tværs af ådalen.

Støttetilsagnet fra staten lyder på 4,1 mio. kroner, mens kommunen af egen lomme betaler det resterende beløb op til de 10 mio. kr. projektet ventes at komme til at koste.

– Det er mange gode grunde til at lave klimavådområder. For en rimelig merpris får man udover kvælstoffjernelse også klimasikring, der vil have stor værdi for friluftslivet oven i hatten, og det giver stor lokal opbakning til projekterne, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I første ansøgningsrunde blev der givet støtte til ni synergiprojekter for 24 mio. kroner. I efteråret 2017 afsatte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 10 mio. kroner til en ny ansøgningsrunde. Det er seks ansøgninger fra denne runde, der nu får tilsagn om støtte.

Udover Thisted er der penge på vej til projekter i Aarhus, Assens, Favrskov, Lemvig og Næstved.

Arkivfoto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top